Dokonalá kompozice. Působivá atmosféra. Úžasná práce se světlem i detaily. Tyto a další prvky autorovy práce zčásti již nyní nabízí a ještě více slibuje výjev o rozměru dva krát dva metry s tématem obřezání páně.

"Obraz, který jsme už podrobili rentgenovému snímkování i skenování UV paprsky, byl původně namalován kolem roku 1600. A jde o vynikající práci pro nás zatím neznámého autora. Již nyní lze však téměř s určitostí říci, že šlo o malíře ze severské - německé či holandské školy. A každé bližší seznamování s ním dosvědčuje, že to nebyl tvůrce ledajaký. Zatím nechceme spekulovat, ale domníváme se, že signaturu velmi významného autora můžeme restaurováním obrazu objevit, nebo jej poznáme po odhalení původní malby,“ uvádí restaurátor a pedagog Jan Knor z Vyšší odborné restaurátorské školy v Brně.

Původní výjev byl v průběhu staletí, jak ukazují první poznatky, nejen opravován, ale někdo jej ze zatím neznámých důvodů také na několika místech přemaloval. To dokazují rentgenové i UV snímky. Díky tomu z díla vznikla kompozice, která ztratila atmosféru i kvalitu.

Překvapení může být více

Zvláště patrné je to na centrální postavě bělovousého Simeona, jenž nyní nabízí zcela jiný obličej, než vytvořil původní mistr. Také některé další figury i další detaily doznaly úprav. A právě tuto přemalbu budou nyní restaurátoři složitě odstraňovat. Po opravách se plátno ještě zvětší, protože nyní jsou okrajové části výjevu ukryty na rámu, který je zjevně menší.

Náročná práce včetně rekonstrukce malby i plátna potrvá nejméně půldruhého roku a vyžádá si stovky hodin. Na dokončení se však může kvůli zachování rukopisné linky podílet ve finále jeden, maximálně dva odborníci.

"Není to jediný objev, který jsme na Starém zámku udělali. Při přípravných restaurátorských pracích byla také při snímání novodobé malby objevena malovaná iluzivní barokní okna zámecké kaple. Obnovovat se v ní bude rovněž mobiliář, především barokní oltáře. A i když objevy podobného druhu nejsou zcela běžné, ukazují, že důslednost v práci na spravovaných objektech může přinést nálezy pokladů i na místech, která se často považují za zcela probádaná,“ říká k nálezu ředitel MZM Martin Reissner.