"Nedůvěřujte žádnému politikovi, že vás nepodvede, leda tomu, kdo sám vytváří záruky, že nebude moci podvádět," reagoval John na dotaz, kde má veřejnost záruky, že nepodvede voliče podobně jako se zachoval v případě manželky, když tajil nemaželskou dceru. Zopakoval, že jeho i stranickou priorotou bude boj proti korupci.

John reagoval i na výpady ze strany ČSSD, která v pátek znovu zpochybnila jeho působení ve společnosti Ora Print s tím, že zatímco John byl předsedou představenstva, manželka podnikatele Romana Janouška Simona Steiningerová zasedala ve správních orgánech společnosti.

"Tady vidíte, že opravdu s Janouškem nemám nic společného, protože jsem opravdu nevěděl, že paní, která se jmenovala Steinengerová, by měla být manželkou pana Janouška. Já se totiž neptám každé ženy, která má příjmení jiné než Janoušková, jestli náhodou není Janouškova manželka," opáčil John.

Radek John na on-line chatu

Radek John na on-line chatu

FOTO: Ondřej Lazar Krynek, Novinky

John se vyjadřoval i k otázkám financování VV či privatizace státního majetku.

"Já bych teď neprivatizoval nic, v době krize to také není výhodné. Umím si ale představit, že například letiště v Praze, které by teď nebylo výhodné prodat, by bylo možné pronajmout na nějakou dobu," uvedl s tím, že by se neměla opakovat divoká privatizace 90. let.