Na měřicích stanicích v ostravském regionu byly zjištěny hodnoty od 87 do 164 mikrogramů na metr krychlový. Limit je přitom 50 mikrogramů na metr.

Ze 13 stanic, z nichž jsou aktuálně údaje k dispozici, byla v 11 z nich naměřena hodnota přesahující 100 mikrogramů na metr krychlový. Nejhorší situace je ve Věřňovicích na Karvinsku, kde bylo naměřeno 164 mikrogramů na metr krychlový.

Na šestibodové stupnici, kterou ČHMÚ používá, jsou hodnoty nad 150 mikrogramů na metr hodnoceny jako velmi špatná kvalita ovzduší. Špatnou kvalitu ovzduší, tedy jen o málo lepší hodnoty, vykazovaly také některé stanice v Brně, Uherském Hradišti, Jeseníku či Jablonci.

Zvýšené koncentrace znečišťujících látek v ovzduší nemusí přímo vyvolat onemocnění, ale často mají za následek zhoršení nemocí, především nemocí dýchacích cest a srdečně-cévních. Snižují také odolnost organismu, který pak snadněji podlehne virovým či bakteriálním infekcím. Za současné situace je vhodné omezit pobyty venku, větrat by se mělo jen krátce a intenzivně.