„Jsem spokojený s výsledkem jednání, je to výrazně lepší než jsme čekali, jsem mile překvapen,“ řekl Právu děkan plzeňských práv Jiří Pospíšil. „Nedošlo k odebrání žádné akreditace, ale jen k určitým omezením. A to je pro nás velké vítězství. Fakultě je dána šance, aby během pár měsíců odstranila veškeré problémy a pak i bude možné zrušit i daná omezení,“ uvedl Pospíšil.

Rektor Západočeské univerzity Josef Průša sdělil, že závěry akreditační komise bere jako relativně příznivý výsledek. „Věřím, že situace fakulta bude za necelý rok zcela stabilizovaná,“ uvedl Průša.

Komise připomněla hříchy plzeňské fakulty

Dvořáková nejprve představila všemožné porušení předpisů i vnitřních regulí, k němuž v minulosti na fakultě docházelo. Hovořila o neprůhledném přijímacím řízení či nestandardním uznávání studijních povinností.

Známky mohla do systému zapisovat studijní referentka, což se údajně dělo několik let. Referentka tak mohla dopsat známku do systému pouze na základě zápisu v indexu. Jakákoliv kontrola tak absentovala. Dvořáková tento postup označila za neuvěřitelný.

Akreditační komise nyní hodlá prozkoumat podezřelé práce, těch je 12 až 14. Jedním ze závěrů je návrh na odebrání akreditace doktorskému programu.

U státních závěrečných zkoušek na magisterských a bakalářských programech by měli dle doporučení asistovat odborníci z jiných škol.

Doposud ministerstvo doporučení akreditační komise vždy akceptovalo.