Archeologický průzkum by podle odhadů správce haštalské farnosti Vladimíra Kelnara mohl začít nejdříve po Novém roce. Samotní archeologové ale nejsou tak optimističtí.

Kardinál ve čtvrtek odeslal odpověď na žádost o zahájení průzkumu, kde uvedl, že "k vyjmutí desky a prozkoumání prostoru pod ní nemá z hlediska církevního námitek".

Restaurátor Anfilov v úterý uvedl, že radarový průzkum potvrdil možný nález předpokládané schránky s ostatky a insigniemi sv. Anežky Přemyslovny. Stalo se tak pouhé dva dny před výročím její kanonizace. Někteří odborníci jsou však k možnosti nálezu ostatků skeptičtí.

Hrob svaté Anežky České je dlouhodobě považován za ztracený, v povědomí mnohých lidí ale dlouho přežila představa, že Anežčin hrob je ukryt právě u svatého Haštala. 

Po smrti roku 1282 byla pohřbena na svém působišti v pražském klášterním chrámu Na Františku. Její ostatky byly později přemístěny, ale není známo kam. Podle některých dohadů je odnesly řádové sestry prchající před husitským běsněním. 

Z jejích ostatků zůstal údajně zachován jen zbytek spodní čelisti, která je v El Escorialu u Madridu, jeho pravost ale není potvrzena. Poslední zub z ní věnoval španělský král Juan Carlos v 90. letech vídeňským křižovníkům s červenou hvězdou a část z této čelisti má svatovítská kapitula.