Za rozšířenou považuje diskriminaci kvůli věku 58 procent Evropanů. Při loňském šetření mělo stejný názor pouze 42 procent respondentů, jde tedy o poměrně výrazný nárůst.

Pouze v šesti státech, konkrétně Německu, v Rakousku, na Maltě, v Dánsku, v Lucembursku a v Irsku považuje diskriminaci za rozšířenou méně než polovina dotázaných. Na sousedním Slovensku je diskriminace rozšířená dle 64 procent lidí.

Počátkem července loňského roku Evropská komise přišla s návrhem unijní směrnice, která by měla pomoci ochraně lidí před diskriminací na základě věku, zdravotního postižení, sexuální orientace či víry i v oblastech mimo práci. Návrhem se nyní zabývají členské státy, jejichž souhlas je k případnému vstupu v platnost nezbytný.