Škola ke kontrole přistoupila kvůli výrokům budoucího děkana fakulty Jakuba Končelíka, že někteří starší pedagogové získali tituly ne úplně běžným způsobem. 

Obvyklá doba pro udělení titulu Ph.D. je tři roky, po roce 2000 však osm lidí absolvovalo na fakultě za méně než dva roky, jeden dokonce za méně než rok. Škola proto přistoupila k hloubkové kontrole těchto absolventů, při níž prověřila jejich studijní dokumentaci, doklady o přijetí, plnění studijních povinností a ukončení studia a závěrečné práce.

Vše ale prý bylo v pořádku. "Všechny předložené disertační práce splňují náročná kritéria kladená na tyto typy prací, a to včetně jejich rozsahu, seznamu literatury a poznámkového aparátu," upozornil mluvčí Hájek.

Většina z těchto devíti absolventů jsou prý mezinárodně uznávaní odborníci, kteří po roce 2000 doktorské studium absolvovali buď jako podmínku pro následné habilitační nebo profesorské řízení, či proto, že v minulosti nemohli studium dokončit z politických důvodů. Mezi těmi, co absolvovali rychleji, jsou prý i lidé, kteří již dříve studovali v zahraničí a na FSV UK pak svá studia zakončili.