Co říkáte jako absolvent plzeňské právnické fakulty kauze?

Jsem zaskočen. Na škole jsem studoval v letech 1999 až 2004, jezdil jsem tam na přednášky, občas na semináře, na zkoušky, zápočty, mluvil jsem tam se studenty, učiteli, někdy jsem tam i flámoval přes noc, ale nikdy jsem nic takového, o čem se dnes mluví, neslyšel.

Takže jste se s žádnými nestandardními postupy nesetkal?

Ne. Za celou dobu. Nevím, kolik tam přecházelo studentů z jiných škol, ale já, když se koukám do indexu, tak mám řádně uzavřený každý ročník, bez toho nebylo možné otevřít následující ročník. Muselo tam být razítko, že člověk má splněné zkoušky, zápočty. Takže si neumím představit, že by tam nebyla zmínka, že někdo studoval na jiné škole, a pak si tam přišel třeba jen dodělat rigorózní práci.

Mohou podle vás v případu hrát roli souboje mezi právníky, nebo – jak uvedl Kindl – motivy akreditační komise?

Nevím. Je možné, že celá věc je trochu nafouknutá, ale obrana Kindla, Tomažiče a Zachariáše mi nepřipadá vhodná. Je tam mnoho protiřečících si věcí. Faktem je, že zprávy o tom, že se na té fakultě něco děje, co by se dít nemělo, probíhají i mezi advokáty tak dva a půl roku. Je také fakt, že Akreditační komise se na úroveň školy dívala v poslední době s rozpaky, takže tam mohou být promítnuty nepříliš dobré vztahy mezi akreditační komisí a školou. Ale nedovedu si představit, že by celá kauza byla jen mediální bublina anebo snaha se pomstít.

Proč jste si jako Pražák vybral zrovna Plzeň?

Už ani nevím. Tehdy na to přišli mí přátelé z Unie svobody z Plzně. Já mám v Plzni po otci celé příbuzenstvo, takže tam mám slušné zázemí, spoustu kamarádů, takže mi to připadalo docela přirozené. A jsem tomu rád.

Studoval jste v době, kdy jste byl místopředsedou Senátu. Mohl jste být protekční student.

Ta situace byla úplně opačná. Když jsem např. absolvoval některé zkoušky, tak profesor, aby nebyl obviněn, že mi nadržuje, si přizval ke zkoušce kolegu, aby byl svědkem, že vše probíhá řádně. Navíc při státních zkouškách, které jsou veřejné, vždy seděli novináři. Takže spíš jsem měl pocit, že to mám těžší.

Nicméně prý jste nesplnil při přijímačkách počet bodů a byl jste přijat až na děkanskou výjimku.

Dostal jsem se na odvolání. Okolnosti odvolání neznám. Prostě jsem se odvolal a byl jsem přijat. Jestli to bylo na nějakou výjimku, to opravdu nevím a ani jsem po tom nepátral. Vím jen, že tehdy přijali daleko víc studentů, kteří byli pod čarou. Vzpomínám si, že v odpovědi na odvolání bylo napsáno něco v tom smyslu, že bylo přihlédnuto k tomu, že jsem nemohl studovat v minulém režimu.

Když mluvíte o přísnosti, mohla se týkat třeba i politika Grosse?

Gross dělal v Plzni pouze rigorózní zkoušku, práva vystudoval v Praze. Nikdy jsem ho tam nepotkal. Nikdy jsem tam nepotkal ani paní Řápkovou a další lidi, o kterých se mluví.

Už koluje vtip: doktor se ptá druhého – máš práva, nebo Plzeň? Odpovídá to situaci?

Pokud se ukáže, že vše, o čem se nyní mluví, je pravda, pak je to velice tristní. Na korupci politicko ekonomickou jsme si bohužel zvykli. Ale toto je tak citelný zásah do celého systému, že je to silně znepokojující. Dotýká se to právníků, státních zástupců, soudců, policistů a to je velmi nebezpečné. Byl bych proto velmi rád, kdyby se ukázalo, že to celé není úplně pravda a že šlo jen o výjimky, které nepotvrzují fungování toho systému.