Některým členům výboru se nelíbilo, že by o majetkoprávních vztazích mezi provozovatelem letiště a vlastníky pozemků měl rozhodovat Úřad pro civilní letectví. Odmítají i možnost zřízení věcného břemene na pozemku. Letiště by sice majiteli muselo za vzniklé věcné břemeno platit roční poplatek, stanovený podle v místě obvyklého tržního nájmu dotčených pozemků, vlastník by však navždy ztratil právo se svým majetkem nakládat.

„Spor, který ve Sněmovně vedeme, není o tvrdé či měkké variantě vyvlastňování, ale o tom, do jaké míry je přípustný zásah státu ve veřejném zájmu do vlastnických práv. I upravený pozměňovací návrh totiž zásadním způsobem snižuje hodnotu vlastníkova majetku,“ řekl na hospodářském výboru Zdeněk Prosek (ODS).

Jak zdůraznil, bylo by absurdní narušit kvůli udržení bývalých svazarmovských letišť vlastnická práva.

Ministr bude lámat poslanecké kluby

Poslanec Břetislav Petr (ČSSD) zase konstatoval, že malé letiště není nic jiného než sportoviště, kde se vyžívá určitá skupina lidí. „Tato skupina přitom může být menší, než je vlastníků pozemků. Jsem proto na velkých rozpacích pro novelu hlasovat,“ upozornil Petr.

Slamečka se marně snažil výbor přesvědčit, že se jeho ministerstvu podařilo odstranit většinu z vad původního pozměňovacího návrhu skupiny poslanců ODS, jenž zapříčinil, že Sněmovna 12. května tuto novelu zákona o civilním letectví vrátila do opakovaného druhého čtení.
Ministr dopravy chce teď o podpoře pro svou upravenou variantu jednat se všemi poslaneckými kluby.

Moc času na to nemá, protože Sněmovna bude v opakovaném druhém čtení o novele zákona o civilním letectví hlasovat už na schůzi, která začne 9. června.

Obavy mají i obce

Slamečka tvrdí, že nucený nájem by se týkal pouze už existujících letišť, a rozhodně ne ploch, na nichž přistávají ultralehlá letadla. Navíc by bylo zákonem zakázáno i stávající letiště bez souhlasu vlastníka pozemků rozšiřovat. Přesto se řada obcí ležících v blízkosti letišť netají obavami z takové legislativní změny.

Například starostka Máslovic Vladimíra Sýkorová Právu řekla: „V našem sousedství se plánuje přeměna bývalého továrního letiště Aera Vodochody na mezinárodní aeroport, který by odbavoval až tři milióny cestujících ročně. Pokud by teď parlament novelu přijal, ještě by to usnadnilo pozici silných lobby, které rozšíření letiště prosazují. Obce by se ocitly zcela na druhé koleji.“