Oproti minulému šetření ze září loňského roku, narostl o pět procentních bodů počet lidí, kteří se svými příjmy vycházejí velmi obtížně. Celkově se počet lidí, kteří  mají pocit, že jim jejich příjmy nestačí, zvýšil na 59 procent.

Těch, kteří se svými příjmy vycházejí bez větších problémů, jsou aktuálně zhruba dvě pětiny. Velmi snadno s příjmy vycházejí dvě procenta českých domácností.

Jak domácnosti vycházejí se svými příjmy (v procentech)
 velmi obtížně
obtížně
spíše obtížně
spíše snadno
snadno velmi snadno
neví
04/20099
12
38
31
6
2
2
10/20086
13
35
33
9
1
3
Zdroj: CVVM

Největší problémy mají s rozpočtem domácnosti ženy, osoby s nižším vzděláním a občané starší 60 let. Bez obtíží naopak s financemi většinou vyjdou osoby samostatně výdělečně činné, středoškoláci s maturitou a vysokoškoláci. Zhruba dvě třetiny lidí (67 procent) nepovažuje svou domácnost za chudou ani bohatou.

Během uplynulého roku se více než čtvrtina Čechů (29 procent) ocitla ve velmi obtížné finanční situaci. Dvě třetiny lidí tuto zkušenost nemají a zbytek se nedokázal vyjádřit.

Oproti předešlému výzkumu narostl počet lidí, kteří mají dostatek finací na léky a zdravotní péči. Podíl lidí, kteří uvedli, že mají na léky a související lékařskou péči dostatečný obnos, se zvýšil o pět procentních bodů a jde o jedinou statisticky významnou změnu v rámci výzkumu.