Průzkum agentury STEM prokázal, že na názor v této otázce nemá příliš vliv pohlaví, věk či vzdělání, ale spíše politická orientace a majetkové zajištění domácností respondentů.

Diskriminaci jako velký problém cítí častěji příznivci levicových stran, například 57 procent stoupenců KSČM a také většina osob hůře majetkově zajištěných (55 %). Naproti tomu většina stoupenců ODS a lidí průměrně nebo dobře majetkově zajištěných naopak zastává názor, že diskriminace u nás nepředstavuje tolik závažný problém.

Jen šest procent z celkového počtu 1297 dotázaných si myslí, že záměrné znevýhodňování některých skupin obyvatel je zcela zásadní problém, zatímco desetina ho vnímá jako zcela okrajový. Podobné výsledky přinesl průzkum i před šesti lety.

Za posledních deset let podle poloviny respondentů nedošlo v ČR v otázce diskriminace k významnému posunu. Více než třetina si myslí, že diskriminace přibývá, a zhruba pětina se domnívá, že diskriminace ubylo.

O něco méně než polovina lidí si myslí, že i když bude diskriminace existovat pořád, lze její míru trochu omezit, podle 41 procenta dotázaných je možné s diskriminací účinně bojovat, ovšem 11 procent ji považuje za neřešitelný problém.