"Doufali jsme, že se nám podaří shromáždit alespoň padesát tisíc podpisů, protože právě tolik obyvatel má město Chomutov. Nebývalý zájem o akci nás však překvapil," řekl Právu jeden z autorů petice Petr Minárech z Kadaně.

Skupinu mladých lidí podle něj k akci vyprovokovaly zejména útoky ministra pro lidská práva Michaela Kocába na chomutovskou radnici. "Z toho, co říkal, bylo jasně patrné, že o problematice vůbec nic neví. Potíže s nepřizpůsobivými nejsou typické jen pro Chomutov, potýkají se s nimi i další lokality, zejména na severu Čech," usoudil.

Největší podíl podpisů skutečně přišel z měst, která mají stejný problém jako Chomutov - nepřizpůsobiví obyvatelé závislí na sociálních dávkách v nich nerespektují základní pravidla soužití s okolím, protože spoléhají na beztrestnost. Za přestupky totiž mohou dostat nanejvýš pokutu, kterou nezaplatí. Protože jsou jejich jediným příjmem sociální dávky, spoléhají na to, že nikdy nebudou muset zaplatit.

Chomutov našel způsob, jak je k zaplacení dluhů za pokuty přimět. Zda je jeho postup zákonný, musí rozhodnout soud, ten se zatím jednoznačně nevyslovil.

„Úžasné podpory veřejnosti si nesmírně vážíme,“ řekla po převzetí archů s podpisy na 3200 stranách chomutovská primátorka.