V právní analýze vypracované pro společnost Gender Studies Wintr uvádí, že zákon o rodině umožňuje individuální adopci dítěte jednotlivcem, který není jeho biologickým rodičem, navíc i manželům, kteří si mohou dítě osvojit společně. Z adopce jsou vyloučeny podle Wintra jen osoby žijící v registrovaném partnerství.

"Toto vyloučení se stalo protiústavním v momentě, kdy Evropský soud pro lidská práva v lednu 2008 rozhodl, že není možné při adopci bránit někomu jenom z důvodu sexuální orientace," vysvětlil Wintr.

Evropský soud rozhodl, že podobné bránění adopcím je v rozporu s Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod. Ta je ale podle Ústavního soudu součástí právního řádu České republiky.

V případě, že by se tedy někdo obrátil se stížností k Ústavnímu soudu, pravděpodobně by uspěl a konkrétní paragraf zákona o registrovaném partnerství by se zrušil. V důsledku toho by si jeden z registrovaných partnerů mohl osvojit dítě.

Dítě nemůže mít oba rodiče stejného pohlaví. Zatím

"Nadále bude vyloučena společná adopce tím registrovaným párem a rovněž ta adopce, kdy biologické dítě svého partnera adoptuje ten druhý partner," zdůraznil Wintr s tím, že toto vyloučení není protiústavní ani neodporuje mezinárodnímu právu.

Řekl také, že neočekává brzkou změnu českého zákona, která by umožnila jednomu z homosexuálních partnerů adoptovat biologické dítě druhého. "To by znamenalo, že to dítě má potom v matrice dva rodiče stejného pohlaví, což znamená určitý revoluční zásah do pojetí rodinného práva v České republice," uvedl.

Wintr dále poukázal na to, že přestože evropské právo zakazuje diskriminaci na základě sexuální orientace, na případ adopcí homosexuálními páry se nevztahuje. Rodinné právo je totiž výhradně v kompetenci jednotlivých států.

Zastánci adopcí dětí homosexuálními páry poukazují na to, že opuštěným chlapcům a děvčatům by bylo lépe se dvěma otci či matkami než v dětském domově. Odpůrci zas namítají, že by děti vyrůstaly bez obvyklých mužských a ženských vzorů.