Právě takovým komplikacím má zabránit rámcové rozhodnutí Rady Evropské unie o předcházení a řešení konfliktů výkonu jurisdikcí, s nímž uspěl začátkem dubna v Lucemburku na jednání ministrů spravedlnosti členských zemí český ministr Jiří Pospíšil.

Podle tohoto předpisu se jednotlivé státy Unie budou muset navzájem informovat o trestních řízeních, u nichž hrozí, že jsou vedena ve více zemích zároveň. Týká se to zejména obchodu s drogami nebo lidmi, převaděčství, ale i podvodů, padělání a dalších zločinů. Státy se tak budou muset dohodnout, čí soudy stíhání pachatelů povedou.

„Členské státy i Evropská komise uvítaly předpis, který evropské občany ochrání před dvojím trestním stíháním a případně dvojím trestem v různých členských státech,“ uvedl Pospíšil s tím, že dohody se podařilo dosáhnout v rekordně krátkém čase pouhých tří měsíců. Podle nových pravidel by se mělo trestní stíhání vést v zásadě v tom členském státě, kde byla vykonána převážná většina trestné činnosti.

Kdyby dohoda platila už v roce 2004, byl by podle mluvčí ministerstva spravedlnosti Martiny Kvašové dávno dořešen i případ zmíněný v úvodu. V něm soudkyně českého okresního soudu řízení na dva roky přerušila, než jí německý státní zástupce oznámil, že věc odložil.

„Odůvodnil to tím, že všichni svědci a další důkazy jsou na území ČR, a proto tedy považuje za účelnější provést řízení v Česku,“ uvedla Kvašová .Přitom podle dohody by se německá strana musela na české orgány obrátit už v roce 2004 a dohodnout se, kdo stíhání povede.

Drogový dealer může být stíhán i v několika zemích

Největší komplikace s dublováním práce policie a soudů hrozí při stíhání mezinárodních gangů zaměřených na nelegální obchod s drogami.

Mluvčí ministerstva nabízí modelový příklad: rumunský řidič pan Ciocisan pracující pro italskou dopravní společnost přepraví při služební cestě drogovou zásilku z Itálie do Dánska. Drogy a peníze za službu převezme od italského kolegy Rossiho v Římě a zásilku předá dánskému překupníkovi Kempfovi. Protože však Kempfa sleduje protidrogová jednotka, oba jsou v Dánsku zatčeni a stíháni tamními orgány.

Mezitím však zahájí trestní řízení i italská policie, a to na základě trestního oznámení rumunského kolegy pana Ciocisana, který v Římě tajně natočil předání zásilky s drogami, věc oznámil a odjel domů do Rumunska. Italové pak kontaktují rumunské kolegy kvůli výslechu tohoto důležitého svědka.

Podle Kvašové v takovém případě zahájí stíhání Ciocisana Dánsko, Itálie a Rumunsko, Kempf bude stíhán v Dánsku a Rossi v Itálii.

Zatímco v současnosti by se jednotlivé státy o zahájených stíháních nemusely vůbec dozvědět, podle nové dohody dostanou justiční orgány povinnost vzájemně se informovat, protože ve věci existují významné vazby na jiné členské státy EU. Trestní řízení se pak po vzájemné dohodě koncentruje tam, kde bude nejefektivnější. Josef Koukal