"Nemoc šílených krav se vyskytla znovu po dvou letech. Pozornost, jakou od roku 2001 této chorobě věnujeme, proto nelze omezit. Ospravedlňuje to skoro čtyři tisíce kvůli BSE prozatím utracených krav, které přišly s nakaženými kusy do styku," konstatoval mluvčí Státní veterinární správy Josef Duben.

Zemědělce v Roprachticích čeká nucená redukce více než třísethlavého stáda dojnic. "Nelze říci, kolik kusů čeká nucená porážka. Veterináři mluví o dvou stovkách. Tolik to u nás zdaleka nebude. Řada dobytčat představujících rizikovou skupinu s nakaženou dojnicí je prodaná a probíhá jejich dohledávaní," přiblížil Oldřich Novák z roprachtického družstva. "Horší než BSE jsou klesající nákupní ceny mléka," dodal.

Nejrizikovější Semilsko

Oblast doposud nejfrekventovanějšího výskytu BSE v Česku a možná ve světě představuje okres Semily. Veterináři zde od roku 2003 v okruhu zhruba třiceti kilometrů diagnostikovali sedmou šílenou krávu patřící do rizikové lokality. Roprachticím na podzim 2006 předcházela uhynulá dojnice v podniku Agrocentrum Jizeran, a.s. Semily a kus poražený na jatkách v Železném Brodě. Případy už tehdy zamotaly řadě odborníků hlavy.

"Takovou frekvenci BSE neměli nikde v republice. Krmivo dodávané na Semilsko patrně obsahovalo nějaký negativní prvek," konstatoval tehdy ředitel Krajské veterinární správy (KVS) v Liberci Josef Král.

"Poslední případ z Roprachtic nemá rozumné vysvětlení, zvlášť když nakažená dojnice se narodila půldruhého roku po zákazu zkrmovat masokostní moučky představující nejpravděpodobnější zdroj nákazy," dodal Václav Švihel z liberecké KVS.

"Příčinu lze zřejmě hledat narozdíl od jiným lokalit v poměrně vysoké koncentraci skotu. Zemědělci na Semilsku nemají prakticky jinou možnost nežli chov dobytka," podotkl Novák z roprachtického družstva, jemuž za škody způsobené BSE náleží od státu odpovídající náhrada.

Mléko z chovu poznamenaném výskytem BSE lze bez rizika expedovat do obchodní sítě. "Vše podléhá kontrole. Do tržní sítě se nic potenciálně nebezpečného nedostává," tvrdí Duben.

Česko podprůměrné

Mezinárodní úřad pro nákazy zvířat zařadil Českou republiku mezi země s malým rizikem BSE, mající celoevropsky klesající tendenci. Nemoc šílených krav oscilovala v devadesátých letech, kdy se hovořilo o časované bombě ohrožující dlouhou inkubační dobou desetitisíce lidí.

"Katastrofické vize se díky přísným veterinárním opatřením nenaplnily," dodal Duben.