Vlk byl přesvědčen, že rehabilitace lefebvristů, odmítajících druhý vatikánský koncil a požadujících mimo jiné mši v latině, odstraní schizma v církvi. "Na svých stránkách jsem hned po zveřejnění toho, že byla sňata exkomunikace ze čtyř schizmatických biskupů, reagoval na vzniklou situaci dvěma články ve snaze hájit papežovo „gesto milosrdenství“ a postavit se proti určité nelogičnosti vlny odporu „proti omilostnění popírače holocaustu“, píše Vlk v novém prohlášení .

Poté, co se však dozvěděl další okolnosti rehabilitace, změnil názor. Na svých stránkách to primas zdůvodňuje slovy: "Vatikán, resp. kardinál Walter Kasper, který je zodpovědný za vztah Židů a Vatikánu, přiznal, že tento papežův krok s ním vůbec nebyl konzultován. Stejně tak zřejmě nikdo nevzal při tomto aktu v potaz názory biskupa Williamsona, které byly známé už daleko dříve. Dělá to dojem, že Vatikán bral příliš na lehkou váhu tento krok." Williamson ještě v listopadu v rozhovoru pro švédskou televizi popíral holocaust.

Sám kardinál Vlk se postavil proti antisemitismu: „Jako katolický biskup rozhodně odsuzuji každý antisemitismus jako s učením katolické církve neslučitelný. Takové je učení II. vatikánského koncilu. Tento postoj církve jsme u nás vícekrát dosvědčili činy vůči našim starším židovským bratřím, jak dříve, tak i v současných diskuzích.“

Připomenul přitom, že antisemitismus se vyskytuje i u lefevbristů v ČR. „Před asi třemi či čtyřmi lety jsem určitou dobu bojoval s antisemitismem zdejších našich lefebvristů, když se tyto jejich názory objevovaly na veřejnosti. Doufám, že už je dnes nedeklarují,“ uvádí Vlk.