Novinářům to tvrdil na středeční tiskové konferenci v Českých Budějovicích pověřenec hornorakouské zemské vlády pro otázky jaderných zařízení Radko Pavlovec s tím, že EU akceptuje stížnost účastníků procesu EIA a zdůrazňuje přednost evropského práva v případě procesu EIA k novým blokům v lokalitě Jaderné elektrárny Temelín.

„V listopadu 2008 podaly české nevládní organizace ale i účastníci procesu EIA z Německa a Rakouska stížnost Evropské komisi stížnost na porušení práva Evropské unie. České právní předpisy jsou v oblasti procesu posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) v rozporu s evropským právem a účastníci procesu EIA nemají zatím v ČR možnost přezkoumaní úřadů nezávislým soudem,“ uvedl Pavlovec.

Podotkl, že upozornění se týkalo aktuálních aktivit společnosti ČEZ, která začátkem července loňského roku požádala o posouzení vlivů na životní prostředí v souvislosti se záměrem vybudování nových jaderných bloků v Temelíně a vláda ČR návrhy na odstranění protiprávního stavu odmítla. „Již několik týdnů po podání stížnosti obdržel právní zástupce stěžovatelů od EK odpověď, že komise se bude stížností zabývat a dala nám jednoznačně za pravdu a dokonce otevřela řízení o porušení smluv v této oblasti proti České republice. To znamená, že náš názor byl zřejmě správný,“ zdůraznil Pavlovec.

Na dotaz Práva, zda tedy už Evropská komise potvrdila české pochybení řekl: „Vzhledem k tomu EK nechává řadu stížností tzv. spadnout pod stůl a proto už jenom vzhledem k tomu, že řekla, zahájíme šetření, lze se domnívat, že jsou tam indikované problémy.

Mluvčí Jaderné elektrárny Temelín Marek Sviták se k výpadu odpůrců vyjádřil velmi stručně. Sdělil Právu, že společnost ČEZ je v procesu EIA pouze žadatelem, který postupuje přesně v souladu s platnou legislativou ČR.