Jejich původcem je kometa 55P/Tempel-Tuttle. Meteory budou zdánlivě vyletovat ze souhvězdí Lva. Podle jeho latinského názvu je astronomové pojmenovali.

Kometa 55P/Tempel-Tuttle obíhá kolem Slunce s periodou 33 let a při každém návratu doplní do okolí své dráhy nový "mladý" materiál. Tato různě stará vlákna částic se pak postupně dostávají i do blízkosti Země a při letu horními vrstvami atmosféry ve výšce přibližně 100 kilometrů v ní obvykle krátce zazáří a odpaří se. Při střetu s atmosférou mají rychlost kolem 71 kilometrů za sekundu.

Kometu nezávisle na sobě objevili William Tempel v prosinci 1865 a Horace Tuttle v lednu 1866. Na základě dalších pozorování byla identifikována s kometami pozorovanými při předchozích návratech v letech 1366 a 1799. Mimořádná maxima meteorického roje nastala 12. až 13. listopadu 1833, kdy po obloze proletělo kolem 2 000 meteorů za hodinu a 13. až 14. listopadu 1866, kdy jich proletělo 2000 až 5 000 za hodinu. Meteorický déšť mohli pozorovat obyvatelé USA 17. listopadu 1966. Na obloze tam tehdy astronomové napočítali kolem 144 000 meteorů za hodinu.