Mluvčí Okresního státního zastupitelství v Ostravě David Bartoš potvrdil, že podnět k prošetření, zda byla kauza Kořistka odložena důvodně, doručil v pátek Kořistkův právní zástupce. „Okresní státní zástupkyně toto podání nepochybně přezkoumá a vyžádá si rozsudek vrchního soudu, případně si nechá předložit celý spis. Pak se uvidí, zda se objevily nějaké nové důkazy, které by na věc vrhaly nový pohled,“ řekl mluvčí.

„Domnívám se, že je nemožné, aby státní zastupitelství věc odložilo s tím, že nedošlo ani k nabídce postu velvyslance v Bulharsku ani k finanční nabídce, když soudy dvou stupňů dospěly k závěru, že k první nabídce došlo, a vrchní soud dospěl i k závěru, že podezřelí nabídli i peníze,“ tvrdí Kořistka.

Podle mluvčího Okresního státního zastupitelství však rozhodnutí civilního soudního senátu není závazné pro trestní řízení. „Trestní a civilní řízení se řídí poněkud jinými pravidly a samotný názor civilního soudu nelze brát jako důkaz. Trestní řízení je daleko přísnější,“ řekl Bartoš.

Podle Kořistky ale není možné, aby se žalobci pasovali do role soudců. „Můj podnět nelze odložit, protože policejní orgán nebo státní zastupitelství může ukončit trestní stíhání jen tehdy, pokud se blíží jistotě, že se skutek nestal, není trestným činem, případně v dalších zákonem předvídaných případech. Jestliže však existují, byť jen drobné pochybnosti, je nutné v trestním řízení pokračovat a ponechat na  úvaze soudu, zda došlo ke spáchání trestného činu,“ píše Kořistka ve své žádosti.