Ministr školství Ondřej Liška (SZ) zahájil školní rok v brněnské Základní škole Merhautova, prezident Václav Klaus navštívil Základní školu Ing. Miroslava Plesingera - Božinova v Neratovicích. Jeho manželka Livia navštívila pražskou základní školu ve Vybíralově ulici.

Do základních škol zamířilo v pondělí asi 822 000 dětí. Trend snižování počtu žáků se pomalu začíná obracet. Na druhém stupni sice školáci kvůli předchozím slabým ročníkům ubývají, počet dětí nastupujících do první třídy se ale zvyšuje a celkově stoupá i počet žáků na celém nižším stupni.

 foto: Právo/Lukáš Táborský

Do středních škol zamířilo zhruba 510 000 studentů. S úbytkem žáků se budou muset vypořádat hlavně učiliště, která si už delší dobu stěžují na nezájem zejména o některé obory. Kvůli demografickému vývoji a stoupající snaze mladých lidí dosáhnout maturitního vzdělání v budoucnu hrozí na trhu práce nedostatek absolventů s výučním listem.

:. Začal nový školní rok. Zdroj: ČTK

Přicházejí změny

Základní školy budou mít letos možnost ověřit školní vzdělávací programy ve vyšších ročnících. Děti, které se podle nich loni začaly plošně učit v první a šesté třídě, budou pokračovat také ve druhé a sedmé. Výraznou změnou bude také možnost žáků posledních ročníků základních škol podat si v prvním kole přijímacího řízení na střední školu až tři přihlášky.

Reforma nemine ani střední školy, které by měly v budoucnu klást větší důraz na dovednosti a žáky motivovat k celoživotnímu učení. Změny by jim také měly usnadnit spolupráci se zaměstnavateli. Pedagogové gymnázií, ale také některých středních odborných škol, proto musejí v následujících deseti měsících dokončit své vlastní dokumenty, které začali připravovat loni. Reforma středního školství totiž bude nabíhat postupně mezi roky 2009 a 2011.

Dá se očekávat, že také školní rok 2008/2009 budou provázet diskuse o systému financování školství a platech učitelů i ostatních zaměstnanců škol. Klíčové bude vyjednávání o rozpočtu na příští kalendářní rok.