"Republiková rada vyjadřuje nesouhlas se svoláním sjezdu Strany zelených v termínu 5. - 7. září 2008 a vzhledem ke kolizi uvedeného termínu s přípravou krajských a senátních voleb a nedostatku času nutného k důkladnému a odpovědnému projednání návrhu nových stanov SZ v celé členské základně žádá předsednictvo SZ o rozhodnutí, které by vedlo ke konání sjezdu až po krajských a senátních volbách," uvedla rada ve svém usnesení.

"Nespokojenost členů SZ s rozhodnutím předsednictva se ozývá z více základních organizací," uvedl radní ze Zlínského kraje Radovan Kunc, který usnesení předložil.

"Věřím, že usnesení Republikové rady bude brát předsednictvo vážně a bude se jím zabývat," dodala Zubová.

Ander: diskuze o změnách probíhá demokraticky

Předseda strany Martin Bursík navrhl, aby se sjezd konal ještě před volbami, podle něj se tak dá voličům jasně najevo, jakým směrem chce Strana zelených kráčet. Předsednictvo jeho návrh schválilo.

Bursíkovi zastánci tvrdí, že k diskuzi ke změnám stanov je času dost. "Proces přípravy novely stanov je otevřený a demokratický. Nikdo není na svých právech nijak krácen. Všechny lhůty pro řádnou přípravu sjezdu jsou dodržovány, navíc je ze strany předsednictva aktivně vytvářen prostor pro vnitrostranickou diskusi,“ uvedl člen předsednictva a brněnský náměstek primátora Martin Ander.

Rada podpořila kandidaturu Kocába

RR také podpořila kandidaturu Michaela Kocába do Senátu na Praze 1.

"Protože jsme byli v časové tísni a nemohli jsme svolat řádné jednání rady, vyhlásili jsme hlasování per rollam – prostřednictvím internetu. Michaela Kocába chceme však ještě pozvat na zasedání rady, položit mu stejně jako ostatním kandidátům dotazy osobně a vyslechnout si jeho představu o spolupráci se SZ,“ upřesnila Zubová.