Zájemci tak musejí do konce listopadu navštívit s žádostí úřad s rozšířenou působností v místě svého trvalého bydliště. Na výměnu totiž úřady mají 30 dní. Vzhledem k tomu, že výměna je pro tyto lidi povinná, je zdarma. Tam kromě čitelně vyplněného originálu žádosti předloží jednu fotografii, dosavadní občanku, případně další doklad týkající se třeba nově dosaženého vysokoškolského vzdělání.

Výjimkou jsou pouze majitelé občanských průkazů, kteří sice mají doklad vydaný do konce roku 2003, ale mají typ, který strojově čitelné údaje už obsahuje.
V takovém případě s výměnou podle vnitra pospíchat nemusejí, jejich občanské průkazy platí do doby, která je na dokladu uvedená.

To, jaký typ dokladu lidé mají, si mohou velmi jednoduše ověřit. Strojově čitelnou zónu lze nalézt pod fotografií ve spodní části průkazu. Jde o dvě souvislé řady čísel a písmen. Podle úředníků ministerstva by ale ostatní neměli otálet, pokud se chtějí vyhnout nekonečným frontám na úřadech i případným pokutám za pozdní výměnu.

„Občané jsou povinni požádat o vydání nového občanského průkazu nejpozději do 30. listopadu 2008. V případě, že tak neučiní, hrozí jim pokuta až do výše 10 000 korun. Záleží však na konkrétním úřadě a úředníkovi, jak se rozhodne osoby s neplatnými doklady potrestat. Řešit to mohou i domluvou,“ řekla Právu Hana Malá z tiskového odboru ministerstva s tím, že při předchozích velkých výměnách občanek úředníci udělovali za pozdní příchod lidí pokuty jen výjimečně.

Největší problémy v Praze, Brně a Ostravě

A kde můžou opozdilci čekat největší fronty? Především v největších městech, v Praze, Brně a Ostravě, ale také například v Karviné, Olomouci, ve Zlíně a Frýdku-Místku.

V letošním roce na rozdíl od občanek nečeká nikoho povinná výměna řidičských průkazů. Tu přichystalo ministerstvo dopravy povinně do konce roku 2010 a dotkne se všech řidičů, kteří vlastní průkaz vydaný v letech 1994 až 2000. Ostatní, kteří získali řidičák v letech 2001 až 30. dubna 2004, si jej musejí vyměnit do konce roku 2013. V příštích pěti letech tak čeká výměna řidičáků 2,7 miliónu řidičů z celkových 5,7 miliónu platných řidičáků v ČR.

Proto také úředníci ministerstva dopravy vyzývají občany, kteří mají řidičáky vydané před 1. květnem 2004, aby již nyní zamířili se svými průkazy na příslušné obecní úřady s rozšířenou působností a žádali o výměnu.