Rotace celkem 402 vojenských profesionálů, mezi kterými je i 34 žen, skončí 31. července. K vystřídání celé české jednotky na misi v bývalé jihosrbské provincii, která letos v únoru vyhlásila samostatnost, je potřeba celkem sedmi letů armádního speciálu.

Věkový průměr příslušníků 13. kontingentu je 30 let. Jádrem jsou vojáci ze 132. smíšeného dělostřeleckého oddílu z Jinců. Zpočátku budou stejně jako jejich předchůdci pod irským velením, od 1. srpna pod finským. Vojáci působí v okolí své základny Šajkovac.

Český kontingent má na starosti prostor o rozloze 663 hektarů s přibližně 130 000 obyvateli. Největšími problémy jsou tam špatná sociální a ekonomická situace a nedostatečné zásobování elektrickou energií a pitnou vodou. Množí se případy krádeží, domácího násilí, distribuce drog, nelegálního držení zbraní a nelegální těžby dřeva.

Mírové operace NATO v Kosovu začaly v roce 1999. Nyní dohlíží na bezpečnostní situaci v zemi kolem 15 700 vojáků ze 34 států.