Štáb dále uvedl, že tři vojáci již ukončili služební poměr ve zkušební době a další podal žádost o propuštění, které vojsko vyhovělo na konci února. Jeden voják byl pravomocně odsouzen a vojsko ho propustilo ke konci března.

"Pěti vojákům nebylo protiprávní jednání prokázáno a na základě ukončení šetření byli služebně zařazeni zpět na původní místa," uvedla mluvčí generálního štábu Jana Růžičková. Příslušnost dvou vojáků k extrémistickým skupinám armáda podle mluvčí stále řeší.

Média nedávno informovala o tom, že mezinárodních srazů či demonstrací neonacistů se účastnili dva vojáci z žatecké brigády rychlého nasazení a jeden z jinecké dělostřelecké brigády.

Armáda zpřísnila nábory

Velení armády tehdy zveřejněné informace zaskočily. Ministryně obrany Vlasta Parkanová poté přiznala, že policie poskytla armádě informace o neonacistech již před dvěma roky, vojsko je však špatně vyhodnotilo a nepracovalo s nimi.

Po zveřejnění případu armáda na vojáky vyvíjela tlak, aby řady vojska opustili. Snížila jim proto plat a zabránila jim v přístupu ke zbraním. Vojáci se také neúčastnili výcviku. Vedení armády poté zpřísnilo nábory nových vojáků.

Armáda již dříve uvedla, že noví vojáci budou muset před vstupem do armády podepisovat čestné prohlášení. V prohlášení by noví vojáci měli mimo jiné dát najevo, že nepodporují hnutí, která směřují k potlačování práv a svobod člověka anebo hlásají národnostní a rasovou zášť.