Dlouhodobě se zvyšuje počet lidí, kteří k členství v unii zastávají kladný a neutrální postoj.

Z průzkumu vyplynulo, že se členstvím v EU jsou častěji nespokojeni lidé starší šedesáti let, osoby se špatnou životní úrovní, voliči KSČM a lidé, kteří v referendu o vstupu ČR do unie hlasovali proti či vůbec nehlasovali.

To, že je členství v EU pro ČR dobrá věc, si myslí 42 procent občanů, za špatnou je označilo 12 procent Čechů.

Největším přínosem členství v unii je podle dotázaných otevření hranic a volný pohyb osob, jako zápor lidé uvedli podřízenost ČR a nutnost přijímání cizích norem.

Na otázku, zda jsou rozhodnutí EU v souladu se zájmy ČR, odpověděla v průzkumu CVVM kladně třetina respondentů, tři pětiny lidí jsou skeptické. O něco méně jsou čeští občané přesvědčeni, že rozhodnutí unie jsou v zájmu lidí, jako jsou oni. Čtvrtina osob tomu nevěří vůbec, dvě pětiny tomu moc nevěří. Čtvrtina odpověděla, že tomu docela věří.

Průzkumu, který se uskutečnil od 7. do 14. dubna, se zúčastnilo 1018 obyvatel ČR ve věku od 15 let.