„Opakovaně žádám o naplnění usnesení zastupitelstva a uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Vzhledem k tomu, že ode dne přijetí dosud nenaplněného usnesení (30.3.2006) uplynulo již více než pětadvacet měsíců, prosím zároveň o prodloužení lhůty k předložení stavebního povolení a doložení financování stavby o stejnou dobu, tedy do konce ledna 2011,“ píše v dopisu Ježek.

Na odpověď ale bude muset zřejmě ještě počkat. „V této chvíli je to bezpředmětné. Žádný dopis jsem zatím neobdržel, pokud jej obdržím, mohu se k němu vyjádřit,“ odpověděl na dotaz Práva Bém v textové zprávě.

Podle něj ale v obecné rovině i nadále platí, „že jasné slovo musí říci ministerstvo kultury a antimonopolní úřad.

„Musí být učiněna jasná tečka  za regulérností či neregulérností soutěže a následně musí ministerstvo kultury rozhodnout o jejím zrušení či pokračování. V případě pokračování pak musí rozhodnout o alokaci asi šesti miliard korun nezbytných na stavbu blobu. Pak teprve se můžeme bavit o pozemcích,“ dodal v odpovědi pro Právo Bém.

Podobně vidí situaci i většina pražské ODS, někteří její členové ale nevidí v možném prodloužení problém. „Pokud skončí chaos kolem knihovny, myslím, že můžeme dojít k dohodě, posunutí termínu je myslím nejmenší problém,“ řekl Právu zdroj z pražské radnice.

Chaos jako naschvál?

Mezi politiky ale převažuje názor, že „chaos“ potrvá až do chvíle, kdy celá záležitost zapadne pro nedostatek financí. S tím ale nesouhlasí vedení knihovny, jak u příležitosti podpisu memoranda o rekonstrukci Národního muzea řekl Právu Ježek: „Stále věřím, že tento stát bude mít peníze jak na opravu muzea, tak na novou budovu pro knihovnu, pokud ne, čeká nás za pár let krize.“

To podle něj znamená, že pokud nebude mít NK novou budovu do roku 2015, nebude moci poskytovat služby, které ji nařizuje zákon.

"Buď usnesení platí, tak ho naplňme a podepišme smlouvu, nebo neplatí, a můžeme hledat jiné, náhradní řešení," řekl Ježek ČTK.