Asi třetina občanů (29 procent) předpokládá, že jejich životní úroveň se vyrovná s životní úrovní vyspělých zemí EU do deseti let, z nich pětina odhaduje, že tomu tak bude v horizontu sedmi až deseti let. Podle každého desátého občana (devět procent) bude ČR na úrovni Západu do šesti let, podle jednoho procenta respondentů se tak stane do jednoho až tří roků.

Počet dotázaných, podle kterých nebude ČR na vyspělých zemí EU nikdy, se neustále zvyšovala od roku 2003, kdy činil 17 procent. Loni a letos se ale stabilizoval na 31 procentech.

Dokdy ČR dosáhne průměrné životní úrovně západoevropských zemí EU?
rok
do 10 let
více než 10 let
nikdy
2003
44
39
17
2004
31
44
25
2005
22
50
28
200726 43 31
2008 2940 31
zdroj: STEM

"Do roku 2005 se zvyšoval podíl lidí, kteří vyrovnání naší a západoevropské úrovně
odhadovali v delším než desetiletém horizontu (39 procent v roce 2003, 50 procent v roce 2005). Od roku 2005 se tento podíl postupně snižuje a letošní výsledky (40 %) se nejvíce přiblížily hodnotám z roku 2003 (39 procent)," uvedl průzkum.

Nejpesimičtější jsou lidé s nižší úrovní vzdělání, stoupenci levice a občané, kteří jsou nespokojeni s politickou situací

Pesimistická očekávání rostou také s přibývajícím věkem. "Zatímco mezi lidmi ve věku 18 až 29 let resp. 30 až 44 let je těch, kteří si myslí, že životní úrovně západoevropských zemí EU nedosáhneme nikdy, přibližně čtvrtina, u starších generací podíl skeptiků narůstá téměř k úrovni 40 procent," napsal STEM.