„Jde o občanské, rodinné a pracovní právo a jako druhé nezvládl také obchodní právo,“ upřesnila Chaloupková. Doplnila, že Gross naopak zvládl advokátní předpisy, ústavní a správní právo a rovněž trestní právo.

Podle Grossových slov se však pro něj v jeho práci nic nemění. "Jsme s doktorem Brunou, u kterého pracuji, dohodnuti na vzájemné spolupráci před i po složení advokátních zkoušek," řekl Právu Gross.

Odmítl, že by zkoušky podcenil. V trestním a správním právu, na které se specializuji, jsem byl úspěšný, upřesnil Gross.

Zkoušky podle informací Práva trvaly zhruba dvě hodiny.

Neúspěch je běžný

Chaloupková k jeho neúspěchu podotkla, že nejde o nic neobvyklého. „Zhruba třetina uchazečů neuspěje u některých nebo dokonce u všech předmětů,“ dodala.

Objektivita průběhu advokátních zkoušek je zajištěna podle ní tím, že ministr spravedlnosti jmenuje členy zkušební komise, před kterými se zkoušky vykonávají - třetinu na návrh Nejvyššího soudu a nejméně třetinu na návrh ČAK.

V čele zkušební komise stojí předseda, který rozhoduje o obsazení jednotlivých zkušebních senátů, které jsou pětičlenné.

Předseda zkušební komise ustanoví podle počtu uchazečů, jimž bylo ČAK umožněno vykonání zkoušky, potřebný počet senátů, určí jejich členy pro jednotlivé obory, označí senáty čísly a přiřadí k nim uchazeče podle abecedního pořadí jejich příjmení.

Zkouška má písemnou a ústní část.