V klíčové oblasti vnitřního trhu Evropské unie je na tom Česko suverénně nejhůř ze všech členských států. Podle aktuálních oficiálních dokumentů EK dosud ČR v této oblasti nezačlenila do své národní legislativy 55 směrnic, zatímco nejúspěšnějšímu Slovensku jich zbývá zavést už jen devět a drtivé většině dalších zemí nanejvýš dvacet.

Česko je tak i jedním z pěti členských států, které nesplnily alespoň průběžný cíl EU, a to snížit podíl nezačleněných směrnic pod 1,5 procenta celkového počtu direktiv. K tomu ČR nyní chybí zanést do zákonů asi 30 směrnic.

Podle informací z českého ministerstva průmyslu a obchodu navíc EK nezahrnuje do svých přehledů všechny směrnice a v právním řádu ČR dosud není v oblasti vnitřního trhu v rozporu se závazky plně transponováno celkem až 63 směrnic.

Největší skluz má resort zdravotnictví

V některých oblastech má ČR zpoždění i několik let. Nejpomaleji postupuje ve schvalování požadovaných zákonů ministerstvo zdravotnictví, jež nezajistilo začlenění dvaceti směrnic, zpoždění mají ale i ministerstva dopravy (zbývá 10 směrnic), zemědělství (8), financí (7), práce a sociálních věcí (5), životního prostředí (3) a průmyslu a obchodu (3).

Tomu však nyní fakticky chybí zavést do české legislativy už jen jednu evropskou direktivu, a to o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie. Směrnice o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům a směrnice o ekodesignu energetických spotřebičů již byly začleněny díky novelizaci příslušných zákonů. EK naposledy Česko kritizovala na přelomu letošního ledna a února, kdy do Prahy poslala tzv. odůvodněná stanoviska hned k několika direktivám. Varovala, že pokud ČR vše rychle nenapraví, čeká ji žaloba a nemalé pokuty.

Žalobami u Evropského soudního dvora komise hrozila například kvůli pomalé přípravě zákona o předcházení ekologické újmě na ministerstvu životního prostředí, nedostatečnému zapracování unijní směrnice o zákazu diskriminace v zaměstnání či neuzákonění větší pojistné ochrany řidičů proti odpovědnosti za vysoké škody. Většina norem je už ve Sněmovně před schválením, větší ochranu řidičů již poslanci dokonce posvětili.

MF si chybu nepřipouští

„Co se dále týče trvání legislativního procesu, nelze říci, že bychom byli horší než většina členských států,“ sdělilo písemně Právu navzdory nelichotivé statistice ministerstvo financí (MF).

EK na začátku února také oznámila, že zažaluje Českou republiku a další dva členské státy, Polsko a Španělsko, kvůli směrnici o trzích finančních nástrojů, takzvané MiFID. Česko promeškalo termín převedení směrnice do národního práva, který byl stanoven na 31. ledna 2007.

Komisi jde konkrétně o to, aby Praha vyjasnila pravidla, podle nichž je možné výplaty dividend některým zahraničním firmám zdaňovat více než výplaty dividend českým společnostem. „O případném podání žaloby nebylo ministerstvo financí zatím oficiálně informováno, o riziku bychom neradi spekulovali,“ sdělil Právu mluvčí MF Ondřej Jakob.

Česko je také několik měsíců pozadu se zavedením Třetí směrnice EU, která se týká i monitorování politických prominentů v bankách. Účelem tohoto ustanovení je ztížit zkorumpovaným evropským politikům jejich snahu zpeněžit zisky ze své nekalé činnosti, ať už přes zahraniční nebo domácí bankovní účty.

„Legislativní proces obecně je časově náročný a v tomto případě diskuse trvala zejména při projednávání v Legislativní radě vlády, které byl návrh MF zaslán loni v dubnu na jednání vlády, se však návrh dostal až v prosinci 2007.

Je nutno vzít v úvahu, že vždy se musí do určité míry volit mezi rychlostí legislativního procesu a kvalitou projednání problematiky a zpracování návrhu,“ zdůvodnilo zpoždění v případě zapracování třetí direktivy MF.

Jak dlouho bude trvat projednání příslušné normy ve Sněmovně nelze podle něj odhadnout, předpokládá ale, že by mohla začít platit zhruba v polovině letošního roku.