Hranice příjmové chudoby se v Česku pohybuje v rozpětí 57 143 až 71 429 korun hrubého příjmu ročně, podle rozdílných metodik výpočtu. Podle jiných studií, například Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, se počet skutečně chudých obyvatel pohybuje kolem 3 procent.

V Evropě je chudých více
V Evropě je počet chudých vyšší – skutečně chudých je v původních zemích Evropské unie kolem 11 procent, v Portugalsku 13 procent, naopak v Dánsku se počet skutečně chudých odhaduje na 6 procent populace.

Nejvíce jsou chudobou ohroženi lidé bez práce, neúplné rodiny alespoň s jedním dítětem a vícečlenné domácnosti. Nejvíce chudých rodin se pak nalezne mezi nezaměstnanými (40 procent) a mezi domácnostmi důchodců (33 procent).

Značené procento chudých se rekrutuje z osob, které nemají dokončené základní vzdělání či pouze absolvovali základní školu.

Pokud se ovšem za míru chudoby vezme místo matematických propočtů vlastní názor či hodnocení občanů, svoji domácnost podle výzkumu CVVM jako spíše chudou označila 27 procent dotázaných a jako skutečně velmi chudou 4 procenta.

Důvody: nechce se pracovat

Jednou z velmi často pokládaných otázek různých výzkumů jsou příčiny nouze občanů. Podle průzkumu CVVM dvě třetiny občanů soudí, že za nouzi stojí nezaviněná ztráta zaměstnání.

Stejný počet se ale domnívá, že za nouzí stojí neochota pracovat. Na 60 procent občanů souhlasí s názorem, že lidé žijí v nouzi, protože je potkal neúspěch v podnikání a nepocházejí z dobře zajištěných rodin.