V názorech na směr vývoje v ČR přitom existují velké rozdíly mezi různými skupinami občanů. Mezi mladými lidmi ve věku 15 až  24 let je zastoupení odpovědí „správným směrem“ a „špatným směrem“ prakticky vyrovnané (42 procent ku 41 procentu). S přibývajícím věkem se poměr mění ve prospěch negativních hodnocení. Ve skupině 55 a více let činí 20 procent ku 52 procentům a mezi důchodci 17 procent ku 55 procentům.

U levicově orientovaných převažují negativní hodnocení nad pozitivními v poměru 65 procent ku 16 procentům, u středově orientovaných 49 procent ku 22 procentům. Mezi pravicově orientovanými ovšem v poměru 48 procent ku 30 procent převažují odpovědi že vývoj jde „správným směrem“.

Vadí především růst cen a platby ve zdravotnictví

„Nelze zapřít, že v tomto směru patříme ke škarohlídům,“ komentoval podle ČTK generální ředitel společnosti Factum Invenio Jan Herzmann výsledky průzkumu, který každoročně pravidelně nechává vypracovat Evropská komise ve členských zemích EU. Dotazování v ČR mezi 1016 respondenty se uskutečnilo od 24. září do 15. října mezi 1016 respondenty, tedy v době kdy se mezi lidmi již projevovaly obavy z „reformního batohu“ Topolánkovy vlády.

Česká veřejnost většinou (56 procent dotázaných) kriticky hodnotila stav národní ekonomiky, třebaže země zaznamenává hospodářský růst. Jen o něco málo více než jedna třetina (35 procent) respondentů označila za dobrou situaci sociálního zabezpečení v ČR.

Za nejvýznamnější problém, kterému je nutné čelit, považují lidé růst cen, což uvedlo 42 procent dotázaných. Rovněž zdravotnictví leží lidem na srdci. Jako jeden z nejdůležitějších problémů ho vnímalo 38 procent respondentů. To je dvakrát víc než průměr EU a v rámci unie je to výsledek unikátní.

Většina lidí (52 procent) hodnotí negativně oblast zaměstnanosti. Češi ale současně nemají strach z nezaměstnanosti: jako nejvýznamnější problém ji chápe 13 procent lidí, což je dvakrát méně než průměr EU.

Důvěra v instituce EU je vyšší než v české

Průzkum Eurobarometru také ukázal, že důvěra Čechů v jejich národní instituce je výrazně nižší než vůči EU. Vládě vyjádřilo důvěru jen pětina (21 procent) dotázaných a Poslanecké sněmovně dokonce jen 16 procent. Unijním institucím naproti tomu věří 58 procent Čechů.

Členství v EU jako takové ale hodnotí jako „dobrou věc“ jen 45 procent českých občanů, což je pod průměrem výsledků z ostatních členských zemí Unie, který činí skoro 60 procent. Současně však 61 procent Čechů domnívá, že ČR má z členství převážně prospěch a výhody, zatímco 29 procent má opačný názor. Češi ale patří v EU mezi největší příznivce dalšího rozšiřování EU. Tento názor zastává 62 procent lidí.

V porovnání s průzkumem z loňského jara ubylo příznivců zavedení eura: nyní společnou měnu podporuje 53 procent lidí - o sedm procent méně. Průzkum to přičítá názorům „rozhodující části vládní koalice“, odkud se ozývá, že se zavedením jednotné měny není nutné pospíchat. Dlouhodobý průměr podpory eura v EU je 61 procent.

Eurobarometr je průzkum, který nechává pravidelně dělat Evropská komise v členských a kandidátských zemích EU. Statistická odchylka u výsledků se pohybuje v rozmezí 1,9 až 3,1 procenta.