Již na konci loňského roku představila ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny Džamila Stehlíková statistiku, podle které se počet nemocných v Česku v posledních letech zvyšuje.

Od roku 1986, kdy se testuje, byla HIV infekce zjištěna u 1042 lidí, z nich u 230 se rozvinula nemoc AIDS, 133 zemřelo.

Nemocným lidem v boji s nemocí, ale i s prevencí pomáhá Dům světla v pražském Karlíně.

Ředitel před časem upozornil, že dříve dával stát na programy boje proti AIDS ročně 60 miliónů korun, v posledních letech 20 miliónů.

Nejhorší situace je v Africe

Podle poslední zprávy OSN se na světě virem HIV denně nakazí 6800 lidí a 5700 lidí na AIDS každý den zemře. Nejvíce doléhá nemoc na Afriku, kde žije 22,5 miliónu lidí s virem HIV. V Asii je nakaženo 4,9 miliónu lidí a za poslední sledovaný rok se tam HIV nakazilo 440 000 lidí.

Po celém světě OSA odhaduje na 33 miliónů nemocných. Podle jejich nových revidovaných dat se prý od roku 1981, kdy byl virus objeven, tempo šíření zpomalilo. Počet nově nakažených dosáhl vrcholu v roce 1998 a počet úmrtí byl nejvyšší v roce 2005.

O viru HIV:

Přenáší se především krví, v těhotenství z matky na plod či pohlavním stykem. Virus je obsažen v tělních tekutinách nakažené osoby. Běžný kontakt s nakaženou osobou nepředstavuje žádné riziko. Virus způsobuje onemocnění AIDS. Předpokládá se, že se na člověka přenesl z šimpanzů.