Často je trápí, že zaplatili, i když jim reálně nebylo provedeno nic. "My říkáme lidem, když jste neviděli doktora, neplaťte. Je to poplatek za návštěvu doktora, ne sestry. Když lékaře vidíte, tak sledujte, co s vámi dělá. Když si nejste jisti, tak se zeptejte, toto je klinické vyšetření?" shrnul ministerské rady mluvčí.

Podobné stížnosti se často objevovaly i při středečním on-line chatu Novinek s Cikrtem.

Když například sestra účtuje poplatek za injekci, obvykle se podle Cikrta ukáže, že je to jen proto, aby mohl lékař vykázat pojišťovně injekci i s klinickým vyšetřením. Za to má více peněz.

Někdy se pacientovi může zdát, že lékař žádné vyšetření neudělal, ale dělá je. Například na genetice pacienta neprohlížejí, tam spočívá vyšetření v rozhovoru. Nebo na kožním se lékař vlastně jenom "dívá", ale to je specifikum tohoto oboru, že vady na kůži dokáže posoudit pohledem.

Své zvláštnosti má i placení, když je pacient trvale sledován pro konkrétní chorobu. Dispenzarizace (sledování) je u praktika nebo odborného lékaře, který sleduje a vyšetřuje člověka pro tuto chorobu. Od poplatku 30 korun jsou osvobozeny dispenzarizované děti od jednoho roku do 18 let, ale jen když jde o vyšetření v souvislosti s touto chorobou.

Přehled nových poplatků ve zdravotnictví
30 Kč za návštěvu praktického lékaře, dětského, zubního a ženského lékaře, ambulantního specialisty, klinického psychologa a logopeda
30 Kč za každou položku na receptu
60 Kč za den hospitalizace v nemocnici, odborném léčebném ústavu, dětské odborné léčebně a ozdravovně, při poskytování komplexní lázeňské péče
90 Kč za pohotovostní službu, pohotovostní službu zubního lékaře, lékařskou službu první pomoci, ústavní pohotovostní službu.

Když je to jiné onemocnění, nebo třeba úraz, platí i ony. Stejně tak platí za den v nemocnici nebo na pohotovosti a za léky. V dispenzární péči jsou například pacienti po ukončené léčbě rakoviny. Chodí na kontroly, zda se nemoc nevrátila. Poplatek dávají vždy, když je provedeno klinické vyšetření, řekl předseda České onkologické společnosti a přednosta hematoonkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno profesor Jiří Vorlíček.

Naproti tomu když chodí pacient na chemoterapii, záleží podle Vorlíčka na okolnostech. Podle stavu a situace nemusejí mít klinické vyšetření každý den, kdy je jim infuze podávána. "Když je vše v pořádku, stačí klinické vyšetření dvakrát týdně, pak platí poplatek," vysvětlil profesor. Dodal, že se zatím s problémy kvůli placení nesetkal. Pacienti platili, jen se ptali, zda si třicetikorunové lístky na úhradu návštěvy koupit do zásoby.

Kdy pacienti neplatí
při ochranném léčení nařízeném soudem
při léčbě infekčního onemocnění
při preventivní prohlídce
hemodialýze
při laboratorním nebo diagnostickém vyšetření vyžádaném ošetřujícím lékařem (je-li však při tom pacient klinicky vyšetřen, pak jde o běžnou návštěvu u lékaře a ta se platí)
vyšetření lékařem transfuzní služby při odběru krve, plazmy nebo kostní dřeně
občan v hmotné nouzi s potvrzením od sociálky, které nesmí být starší 30 dnů
při vydání receptu bez lékařského vyšetření
při konzultaci zdravotního stavu s lékařem po telefonu
za výpis z lékařské dokumentace.