Premiér chce navrhnout systém tzv. odloženého školného. V takovém případě by lidé za vzdělání začali platit ve chvíli, kdy jejich příjmy dosáhnout určité úrovně.

"Programové prohlášení jasně říká, že zahájíme diskusi o odložené platbě, což tímto činím. Přičemž nikde není řečeno, že nutně musí zůstat pouze u diskuse a že už nedojde k realizaci," řekl deníku premiér.

Podle něj je prokázáno, že odložené školné není bariérou na cestě ke vzdělání, ale právě naopak. Topolánek plánuje zavést studentské půjčky, rozšířit stipendia a podpořit spoření na vzdělání.

Topolánek již dříve řekl, že je nutné otevřít vysoké školy, aby stoupl počet absolventů bakalářských programů, ale zároveň zajistit, aby veřejné i soukromé finance šly přednostně do špičkových výzkumných center.

Z programového prohlášení vlády
Budou vytvořeny podmínky pro větší zpřístupnění vysokoškolského vzdělávání a pro rozšíření nabídky studijních oborů. Vláda sníží sociální bariéru v přístupu k vysokoškolskému vzdělání a navýší prostředky z veřejných zdrojů pro vzdělávání, vědu a výzkum. Vláda nezavede školné, ale otevře diskusi o větším zapojení soukromých zdrojů do financování vysokých škol, vědy a výzkumu.
Zdroj: www.vlada.cz

Se školným souhlasí i vedení lidovců. Zelení sice před volbami slíbili, že na veřejných vysokých školách se platit nebude, ale už exministryně školství Dana Kuchtová (SZ) uvedla, že si zavedení školného dokáže představit. Proti jsou naopak sociální demokraté.