Podle Nečase lékaři nevědí, jak a komu mají poskytnutou péči účtovat a zda mají vybírat regulační poplatky. "Podle zákona to mohou učinit jen smluvní zdravotnická zařízení. Mnozí praktici však nemají dosud se zdravotní pojišťovnou uzavřené smlouvy," uvedl. Ve Zlínském kraji je přibližně 300 praktických lékařů, do akce se jich tak zapojí asi desetina. Většinou jde o lékaře z Uherskohradišťska.

Mluvčí VZP Tereza Květoňová sdělila, že pobočka pojišťovny pro Zlínský kraj zaslala návrhy smluv všem praktickým lékařům na konci listopadu. "Domníváme se proto, že všichni lékaři a jejich zástupci měli dostatek času projednat s VZP jejich připomínky nebo si nechat vysvětlit pasáže, které jim mohou být vzhledem k zapracování nových ministerských metodik do smluv nejasné," uvedla. Podle ní má převážná většina lékařů smlouvy uzavřené.

Od ledna příštího roku mají pacienti zaplatit 30 korun za návštěvu lékaře. Stejnou částku dají i za položku na receptu, 60 korun mají hradit za den v nemocnici a 90 korun za pohotovost.