S prací vlády je podle šetření spokojeno 25 procent lidí, s prací parlamentu 22 procent a s prací prezidenta 65 procent. U všech pokles činí pět a více procentních bodů.

Podle Stemu je spokojenost se situací v Česku podmíněna hlavně věkem, vzdělání. Nejvyšší spokojenost vyjadřují mladí lidé se středoškolským a vysokoškolským vzděláním.

Vývoj spokojenosti s prací institucí (v %)
  říjen 2007
 listopad 2007
prosinec 2007 
prezident
65
70
65
vláda
32
30
25
parlament
28
29
22
spokojenost s politickou situací
24
22
16