První dvě osobnosti dostaly více než 20 procent hlasů. U ostatních už odpovědi nebyly tak jednoznačné. Havla za největší postavu považuje 11 procent lidí.

Následují Jan Ámos Komenský s šesti procenty. Nad jedno procento se dostali už jen Jan Hus, Václav Klaus a Jan Žižka.

Mnoho osobností dostalo jen několik hlasů. S jedním procentem se tak vedle sebe řadí jména jako Jaromír Jágr a Jiří z Poděbrad, nebo Karel Gott a Edvard Beneš. Jedno procento dostala i mýtická postava Járy Cimrmana.

Největší česká osobnost (v %)
Karel IV.
28
T.G. Masaryk
22
Václav Havel
11
J. Á. Komenský
6
Jan Hus
5
Václav Klaus
3
Jan Žižka
3
např. sv, Václav, Karel Gott, Božena Němcová, Jiří z Poděbrad, Jaromír Jágr, Emil Zátopek,
1
neví 2
zdroj: CVVM  

Lidé také měli určit, které období českých dějin považují za vrcholné. I tady vyhrála doba Karla IV., tedy druhá polovina 14. století. Následuje první republika, tedy období spjaté se "stříbrným" Masarykem. Podle mnohých je vrcholem české historie husitství, někteří také označili za vrchol dobu Národního obrození.

Které období českých dějin je vrcholné (v %)
Doba Karla IV. 37
První republika
18
Husitství9
Národní obrození
7
Doba přemyslovská
4
Velkomoravská říše
5
Doba Rudolfa II.
2
Doba Františka Josefa I.
2
Doba pobělohorská (baroko)
1
pozn: zbytek odpovědí tvoří jiné odpovědi či "nevím"
 
zdroj: CVVM

CVVM se také ptalo, které tři události považují za nejvýznamnější od konce první světové války. Tady jednoznačně, s více než polovinou hlasů, převládla sametová revoluce v roce 1989. Vznik československého státu považuje za nejvýznamnější třetina dotázaných.