"Lidový dům se tak brání proti opakovaným tvrzením svého někdejšího advokáta, který ji obviňuje ze závažných kriminálních deliktů, jako jsou trestné vraždy, zneužívání pravomoci veřejného činitele, vydírání, krádeže, úplatkářství, podvodu či útisku," uvedla strana. Podle ní byla podobná tvrzení již mnohokrát vyvrácena, stále se opakují. "(ČSSD) vidí v tom příležitost, jak Altnera přimět, aby svá tvrzení vzal zpět," uvádí soc. dem. ve zprávě.

Altner se podle strany snaží "svými zlovolnými, ničím neprokázanými tvrzeními (...) navodit v široké veřejnosti zdání o propojenosti státu a jeho demokratických orgánů s ČSSD, o ovládání státních orgánů v zájmu jeho údajné persekuce," poznamenali socialisté.

"ČSSD touto žalobou žádá soud o ochranu svých ústavně zaručených a právem chráněných práv s tím, aby žalovanému dr. Altnerovi bylo uloženo zaslat ČSSD omluvný dopis a zdržet se protiprávního jednání a výroků na adresu ČSSD," dodala zpráva.

Honorář za Lidový dům

Sociální demokraté jsou s Altnerem ve sporu kvůli honoráři, který po nich advokát chce za výhru v soudním sporu o Lidový dům. Altner požaduje až dvacet miliard korun. Většinu z této sumy tvoří sankce z prodlení. Protože strana odmítala sumu, kterou požaduje zaplatit, podal návrh na exekuci. Tu Městský soud v Praze zamítl, Altner se proti rozsudku odvolal.

Sociální demokraté na jaře tvrdili, že už Altnerovi 50,4 miliónu vyplatili či složili u notáře, kde si je mohl kdykoli vyzvednout. To je advokátův honorář, který uznali. Dalších sporných 93 miliónů složili u notáře jako základ pro mimosoudní dohodu.

Podle Altnera strana měla zaplatit 140 miliónů korun a pak mu platit část zisku z pronajímání Lidového domu, který Altner socialistům před sedmi lety vysoudil. Strana smlouvu, kterou uzavíral ještě její bývalý předseda Miloš Zeman, označuje za lichvářskou. Ten v březnu kvůli trestnímu oznámení na jeho osobu v kauze Altner vystoupil z ČSSD.