Za předpokladu, že by umístěním radaru nebyla narušena suverenita ČR, by s radarem souhlasilo 49% obyvatel ČR, na 48% by se mohl zvýšit poměr těch, kdo s radarem souhlasí, pokud by obce, na jejichž území má být radar umístěn, dostaly finanční odškodnění.

V případě začlenění radarové stanice do systému NATO by s umístěním americké radarové stanice na našem území mohlo souhlasit 43% populace.

Pokud by žádná z výše uvedených podmínek splněna nebyla, zůstává poměr příznivců a odpůrců radaru dlouhodobě stabilní - souhlasí čtvrtina obyvatel (25 %). Sedm občanů ČR z deseti (68 %) s ním nadále nesouhlasí.