Otto Špaček se narodil 7. března 1918 v Brzici u Náchoda. V roce 1939 uprchl do Polska a od června 1940 působil v československém zahraničním letectvu jako stíhací pilot. V roce 1940 byl raněn. Celkem přežil tři letecké havárie.

Zúčastnil se leteckých operací v Británii a nad okupovanou Evropou, včetně invaze do Normandie v roce 1944 a blokády německé posádky ve francouzském Dunquerque v letech 1944 až 1945.

V roce 1950 mu byly odňaty všechny hodnosti a práva důstojníka. V roce 1991 byl plně rehabilitován. Byl nositelem několika domácích i zahraničních vyznamenání.