Odměna mu náleží podle manažerské smlouvy za splnění čtyř ukazatelů za první pololetí letošního roku. Těmito ukazateli jsou sledovanost a spokojenost diváků, vyrovnané hospodaření ČT, splnění a překročení cash flow a splnění usnesení Rady ČT za první pololetí.

Radní ve středu konstatovali, že Janeček všechny čtyři úkoly splnil a překročil. Například plán sledovanosti byl stanoven na 25 procent, skutečnost je 30 procent, spokojenost diváků podle desetibodové škály je na ukazateli 7,9.

Radní Dobromil Dvořák připomenul, že by Rada ČT měla ještě vyvodit finanční sankci z toho, že Janeček v prvním pololetí porušil zákon tím, že zaměstnal v manažerské funkci člověka, který byl v Lidových milicích. U ostatních radních ale s tímto požadavkem neuspěl. "Janeček dostal sankci nefinančního charakteru. A to výtku. Nemělo by se trestat za jednu věc dvakrát," řekl místopředseda Rady ČT Milan Badal.