Vybíral s Červenkou netušili, že se koupě týká policií účelově vyfabrikované dokumentace. To však nezměnilo nic na tom, že zmíněný předstíraný převod věci loni v březnu vedl k obvinění Vybírala a Červenky z podplácení. Případ byl ÚOOZ spojen s korupcí v kauze biolíh a operací Antropoid.

Zmíněné propojení ale nevyšlo. Vyšetřovatel ÚOOZ Svatopluk Juchelka musel loni v říjnu konstatovat, že Vybíralova koupě s biolihem či operací Antropoid nemá nic společného, a tak byl nucen akci předstíraný převod věci z kauzy biolíh vyloučit.

Cherchez la femme, za vším hledejte ženu

Věc se zdála zcela jasná. Vybíral byl totiž zatčen loni 9. března po převzetí falešné dokumentace a zaplacení policejnímu důstojníkovi vystupujícímu pod nepravým jménem Josef Novák. Případ však stále neskončil z neznámých důvodů u soudu. Vybíral totiž včera Právu potvrdil, že dosud nebyl s Červenkou obžalován. Kauzu označil za policejní provokaci. 

"Státní zástupce povolil, aby pan Novák na schůzkách používal nahrávací prostředky jako důkaz. Schůzky probíhaly v zimě ve volně přístupné restauraci.

Policista mohl bez problémů hovory nahrát a musel tak nahrát i to, jak stupňoval finanční požadavky. Nahrávky ale neexistují. Policista to vysvětlil tím, že nenahrával, protože se bál o svou osobu. Tak zmizel důkaz, že jsem byl obětí provokace," řekl včera Právu Vybíral.

Z výpovědí svědků se však případ jeví jinak. Vyplývá z nich, že na počátku Vybíralovy poptávky po policejní dokumentaci vedené na Červenku byla pětadvacetiletá žena. Vybíral se s ní seznámil před dvěma lety v březnu. Náhodné setkání se proměnilo v osobní vztah, ve kterém se žena Vybíralovi svěřila, že před ním měla přítele. Policistu, který je v kauze veden jako utajený svědek Petr Čech, jehož pravé jméno je redakci známo.

Žena je navzájem seznámila. Po čase se Vybíral obrátil na "Čecha" s žádostí, zda nelze získat policejní informace vedené na Červenku. Dál už šlo všechno jako po másle. Loni v únoru se na scéně objevil policejní komisař "Novák". Dojednal fabrikaci a dodání nepravé policejní dokumentace o Červenkovi a zařídil zatčení Vybírala a Červenky. V průběhu vyšetřování se pak mohl Vybíral v protokolech z výslechů dočíst, že jeho přítelkyně má rozsáhlé kontakty v policii a byla údajně po celou dobu milenkou "Čecha".