K účinnosti reforem zastávají naprosto skeptický názor především příznivci ČSSD, KSČM a také lidé, kteří označili svou materiální situaci za slabší. Na druhou stranu ani příznivci ODS nejsou zcela přesvědčení, že připravovaná vládní reforma veřejných financí bude fungovat. V sílu reformy polovina z nich nevěří.

Pesimisté jsou v přesile i mezi voliči menších parlamentních stran. Zatímco mezi příznivci KDU-ČSL mírně převažuje názor, že reforma nepomůže zastavit růst dluhu českého státu, v táboře zelených je pak tento skeptický postoj výrazně dominantní.

Názory na účinnost reformy se liší nejen podle příchylnosti k politickým stranám, ale i podle úrovně materiálního zabezpečení. Zatímco 41 procent dotázaných, kteří svou situaci popsali jako solidní, věří, že vládní kroky pomohou, mezi respondenty, kteří se považují za chudé, se vyskytlo pouze 15 procent optimistů.

Důvěra v účinnost reformy podle preferencí (v %)
určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne
ODS 7 44 42 7
KSČM 1 9 45 45
ČSSD 2 9 56 33
KDU-ČSL 11 28 46 15
SZ 1 29 48 22
zdroj: STEM

Zadlužování je nutné řešit, shodla se většina

Podle 90 procent respondentů vyžaduje stav veřejných financí bezodkladný zásah. Tento postoj zastávají především příznivci ODS a lidé s dobrým materiálním zabezpečením. Souhlas příznivců ČSSD, KSČM, lidovců a lidí s horším ekonomickým zázemím je slabší.

Názor na nutnost řešení zadlužení ČR (v %)
určitě ano spíše ano ne
ODS 57 37 6
KSČM 41 43 16
ČSSD 38 44 18
KDU-ČSL 42 43 15
SZ 46 42 12
zdroj: STEM

Agentura STEM prováděla průzkum mezi 2. až 10. květnem. Odpovídalo 1219 respondentů starších 18. let.