V rámci poklidného mítinku vyvěsili zástupci Arniky na plot a vstupní bránu spalovny poutače, které varují okolí před vypouštěním nebezpečných zplodin z komínu.

"Jde o to, že vyškovská spalovna patří podle rozborů mezi ty, které výrazně ohrožují životní prostředí jedovatými dioxiny. Při porovnání s normami Evropské unie je to až 71krát více, než umožňuje norma, která je uzákoněná i v ČR. Vedení spalovny požádalo o výjimku, která platí do roku 2005, ale neuvedlo, jak chce technologii změnit," řekl Právu Čestmír Hrdinka z mezinárodní Healt Without Harm.

Zástupci Arniky upozornili při akci také na skutečnost, že ve vyškovské spalovně se likviduje zdravotnický materiál, jehož spalování je životu velmi nebezpečné. "Ve světě je spalování zdravotnického materiálu na ústupu, protože většina zemí pochopila, že jde o zdraví škodlivé látky, které ohrožují život. Jen v USA je nyní asi už jen 400 takových spaloven, přičemž jich tam bylo skoro 6 tisíc," dodal Hrdinka.

Ekologové se pokusili navázat kontakt s vedením spalovny, ale nikdo nechtěl vyjít ven a pobavit se s mladými lidmi. K protestu se nevyjádřil nikdo ani telefonicky, zaměstnanci se odvolávali na vedení podniku, které podle nich nebylo přítomno.

Dny pro čistou zemi,vzduch a vodu

Podobné happeningy se v pondělí konaly v ČR ještě v Lysé nad Labem a v Liberci, kde jsou spalovny, které podle ekologů vypouští jedovaté zplodiny do ovzduší. Tyto akce u nás navazují na celosvětové mítinky nazvané "60 dní pro čistou zemi, vzduch a vodu".

Akce se zároveň stanou součásti Celosvětového dne alternativ ke spalovnám odpadu organizované mezinárodní sítí Global Aliance for Incineration Alternatives. Datum těchto akcí bylo zvoleno na první den jednání Mezivládního výboru pro přípravu Stockholmské úmluvy o zákazu a omezení stálých organických látek, které se koná od 14. do 18. července.