"ODS v Litvínově prohlašuje, že zásadně nesouhlasí s úvahami o prolomení limitů těžby na dole Bílina," uvedl předseda organizace Milan Šťovíček s tím, že by to bylo v příkrém rozporu s potřebami rozvoje regionu. Rozhodnutí by také mělo negativní následky na zdraví a životní prostředí obyvatel pánevních oblastí.

Podle předsedy Římanův výrok povede k dalšímu nátlaku ze strany Mostecké uhelné společnosti na zbourání Horního Jiřetína a tím k masivní těžbě na území celého Podkrušnohorského regionu.

Navíc je podle litvínovských občanských demokratů Římanovo stanovisko v zásadním rozporu s vládním prohlášením, na jehož základě kabinet Mirka Topolánka získal důvěru Sněmovny.

Místní rada ODS proto žádá Římana o to, aby "jednal o problematice prolomení limitů nejen s těžebními společnostmi, ale i s obcemi a jejich obyvateli, kterých by se prolomení těžby bezprostředně a negativně dotklo."

Pro Římana jsou limity v současnosti bezpředmětné

Ministr připustil možnost prolomení limitů těžby hnědého uhlí během své úterní návštěvy Bíliny a vyjádřil také souhlas s pokračováním těžby za hranicí těchto limitů pro velkolom Bílina. [celá zpráva]

"Po dnešní obhlídce území ležícího před i za takzvanými těžebními limity si myslím, že by o možnostech pokračování těžby na Bílině mohla jednat vláda. Limity byly původně opatřením na ochranu lidských sídel a touto těžbou by žádné lidské sídlo ohroženo nebylo," uvedl ministr.

Limity o těžbě schválila před 16 lety Pithartova vláda, ministr je ale považuje za zbytečné. "V době, kdy Pithartova vláda stanovila těžební limity, se situace diametrálně lišila od současné. Těžební společnosti tehdy byly státními podniky a vládní usnesení pro ně bylo tudíž závazné. Jejich přeměnou na akciové společnosti se stalo usnesení o těžebních limitech bezpředmětné," dodal.