Kromě prodlev při vyhotovování rozsudků, soudce Moltaš doplatil na to, že dlouhodobě udržoval kontakty s několikrát soudně trestaným Liborem Juskou, který mu pomáhal s nákupem nábytku a sháněním dalších věcí, což Moltaš navíc dělal v pracovní době. Vrcholem však bylo, že Juska soudci volal tajně mobilem z výkonu trestu ve věznici v Kuřimi, žádal ho o intervenci a Moltaš tento telefonát nikomu neoznámil.

Neoznámil telefonát z věznice

"Takovéto jednání vzbuzuje nedůvěru v nezávislost soudců v očích veřejnosti. Přestože obhajoba soudce tvrdí, že nevěděl o tom, že Juska mu volá z tajného telefonu, měl jako soudce poznat, že odsouzený nemůže volat z mobilu, ale jen z telefonního automatu pod dohledem vězeňské služby. I když neintervenoval v jeho prospěch, hrubě pochybil," uvedl předseda kárného senátu NS Juraj Malík.

Problémy soudce Moltaše začaly už před několika lety, když nastoupil jako předseda senátu u Krajského soudu v Brně a po vyhlášení několika verdiktů velmi dlouho nevyhotovil rozsudky. Pak se ukázalo, že s Juskou, který se dopouštěl řady majetkových zločinů, udržoval úzký kontakt. Poslední kapkou pak byl telefonát Jusky z tajného mobilu z věznice, kdy Juska oznámil Moltašovi, že ho navštíví jeho manželka a požádá o intervenci u odvolacího řízení.

Soudce velkou vinu necítil

"Můj klient tuto ženu z kanceláře vyhodil a nikde neintervenoval. Navíc v době telefonátu ani nevěděl, že Juska je ve vězení a když to následně zjistil, tak nevěděl, že volal bez povolení. Uznává pochybení v tom, že nic neoznámil, ale jinak vinu necítí. Navíc vyšlo najevo, že policie tento mobil odposlouchávala a tak nemohlo dojít ani k žádné škodě. Prodlení ve vyhotovení několika rozsudků můj klient přiznal," uvedl Moltašův obhájce Staněk.

Zástupce krajského soudu Aleš Flídr však zastává názor, že chyba soudce byla zásadní a odvolání z funkce je na místě. "Provinění je velmi zásadní a má velké dopady i v pracovní oblasti. Myslím, že odvolání z funkce je na místě, protože soudce si musí počínat tak, aby nezavdal příčinu zpochybnění svého společenského postavení a nestrannosti," dodal Flídr.

Soudce Moltaš byl převeden na zlínskou pobočku Krajského soudu v Brně a po listopadovém rozhodnutí olomouckého vrchního soudu o jeho odvolání mu ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) pozastavil výkon funkce do pravomocného rozhodnutí. Miroslav Moltaš tak je od čtvrtečního poledne pravomocně nezaměstnaný.