Vdovec Stanislav Jančařík s dvěma dcerami původně žádal po nemocnici jako odškodné za psychickou újmu dva milióny korun. Vrchní soud každému z nich nakonec přiřkl 240 000 korun.

"Smrt manželky a matky způsobená třetí osobou znamená pro pozůstalé hluboký neodčinitelný zásah, zásah do soukromí a rodinného života. V případě prokázání takového zásahu přísluší pozůstalé rodině peněžité zadostiučinění. O tom soud nemá pochyb," uvedl soudce vrchního soudu Jaroslav Hikl.

Krajský soud žalobu původně zamítl, protože nebyla podle doložena příčinná souvislost mezi špatným postupem lékařky a smrtí ženy. Vdovec a jeho dvě dcery však ve svém odvolání namítali, že okresním soudem byla lékařka uznána vinnou z nedbalostního ublížení na zdraví s následkem smrti a příčinná souvislost tak byla doložena.

Lékařka zavinila smrt z nedbalosti

Vrchní soud dal rodině za pravdu. "Soudem bylo jednoznačně prokázáno, že lékařka zvolila nesprávný postup, z nedbalosti způsobila její smrt. Vzhledem k tomu, že byla za tento čin pravomocně odsouzena, je stanovena příčinná souvislost mezi postupem lékařky a smrtí ženy. Civilní soud je tímto rozhodnutím vázán, odpovědnost nese nemocnice v celém rozsahu," doplnil soudce Hikl.

Právní zástupce rodiny Jaromír Jaroš byl s rozsudkem spokojen. "V zásadě jsme byli v nároku úspěšní. Klienti ještě zváží, zda přisouzená částka bude dostačující," řekl Jaroš.

Pro nemocnici je to už druhé odsouzení za jeden měsíc

Květoslava Jančaříková byla v únoru 2001 přivezena do nemocnice s vysokými teplotami a dýchacími potížemi. Lékařka interního oddělení Věra Balcová ale při léčbě podle okresního soudu nepostupovala správně, protože neprovedla základní fyzikální vyšetření, vyšetření srdce a rentgen plic. Pacientku odeslala domů, ta následujícího rána zemřela na následky akutního zánětu plic.

O několik měsíců později policisté lékařku obvinili z ublížení na zdraví s následkem smrti. Okresní soud, který se případem zabýval, lékařku uznal vinnou a udělil jí roční trest s podmíněným odkladem na 2,5 roku. Lékařku vedení nemocnice propustilo.

Vítkovická nemocnice nečelí žalobě poprvé. V polovině ledna vrchní soud rozhodl, že se musí omluvit čtyřiadvacetileté Heleně Ferenčíkové, která ji žalovala za nechtěnou sterilizaci.