Hlavní obsah

V rámci prevence rakoviny se odstraňuje mléčná žláza, ne celé ňadro

19. 11. 2013, 10:06
Novinky, das

Prevence rakoviny prsu je velmi důležitá. Proto odborníci uvítali, když Angelina Jolie veřejně promluvila o svém problému i řešení situace. Díky ní se do ordinací odborníků odhodlaly i ženy, které to do té doby odkládaly. Většina z nich podlehla mediální panice a raději by si nechala odstranit prsa, než aby onemocněla rakovinou. Ve skutečnosti se ale celá prsa u zdravých žen nikdy neodstraňují. Při vysokém riziku se pouze vyjme podkožně mléčná žláza.

Foto: archiv, Právo

Mamografické vyšetření mladých žen se používá jen tehdy, jestliže se v rodině vyskytla rakovina prsu.

Článek

Amputace prsu (mastektomie) je indikována většinou jen u žen s pokročilým nádorovým onemocněním prsu. „Z preventivních důvodů nebo u méně pokročilých onemocnění prsu se obvykle provádí pouze tzv. subkutánní mastektomie, která je méně radikální, jelikož spočívá v podkožním odstranění mléčné žlázy,“ vysvětluje plastický chirurg Libor Kment.

Při klasické amputaci se odstraní celý prs i s kůží a bradavkou a na hrudníku zůstane jen rovná jizva. U kůži šetřící mastektomie se odstraní prsní žláza spolu s částí kůže a bradavkou. Část kůže a podkoží se v tomto případě ponechá v nadbytku, aby byla ulehčena budoucí rekonstrukce prsu.

Při subkutánní mastektomii je zachován nejen celý kožní kryt, ale také celý dvorec s bradavkou. Je tedy podkožně odstraněna jen prsní žláza.

Genetické dispozice

Deset procent karcinomů prsu vzniká na podkladě genetické dispozice. V dnešní době známe již řadu genů, které podmiňují zvýšenou pohotovost ke sledování vzniku karcinomu prsu. Nejznámější jsou geny BRCA1 a 2. Tyto geny mohou přenášet jak ženy, tak i muži. Jejich děti pak mají 50% pravděpodobnost, že geny zdědí. U ženy s vrozenou mutací těchto genů je až 85% pravděpodobnost, že v průběhu života onemocní karcinomem prsu. Mutace genů se může zjistit genetickým testováním, které probíhá na doporučení genetika u podezřelých osob.

Vedle dědičné dispozice může být také preventivní odstranění prsů doporučeno z důvodu různých onemocnění prsní žlázy, při kterých je riziko vytvoření karcinomu v nemocné žláze zvýšené.

„Ne všechny případy ale končí na operačním stole. Ženy by měly zůstat v klidu, v případě pochybností navštívit lékaře a až na základě jeho zjištění dělat závěry. Není nutné podléhat mediální panice a vidět hned ten nejhorší scénář,” radí chirurg.

Rekonstrukce prsů

Je-li ženě doporučeno odstranění prsu nebo prsní žlázy, měla by jí být nabídnuta i možnost rekonstrukce prsu. Ta může být provedena ihned při stejné operaci nebo s odkladem několika měsíců. Existují různé typy výkonů. Lékaři musí brát vždy v potaz tvar a velikost prsů před operací, celkové faktory, očekávání pacientky a technické možnosti.

K doplnění objemu prsu může být využita vlastní tkáň nebo je prs rekonstruován pomocí silikonového implantátu. U žen s povadlými prsy je možné provést kombinovaný zákrok, kdy se vedle odebrání prsní žlázy odstraní i část kožního krytu a prs se modeluje. Výsledná jizva je ve tvaru obráceného T. Do takto vytvarovaných prsů lze vložit silikonové implantáty rovnou nebo se provede doplnění objemu s odstupem několika měsíců.

U objemných prsů se silným podkožím lze někdy vytvořit dostatečný objem pouhým vyplněním vlastní podkožní tkání prsů a vazivovou vrstvou kůže.

Někdy se lékaři rozhodnou i pro rekonstrukci s využitím břišních laloků. Jedná se o náročnější operaci. Její výhodou je, že rekonstruovaný prs je složen jen z vlastní tkáně a tak se i chová. Odpadají komplikace spojené s užitím silikonových implantátů, jako je riziko prasknutí apod. Kosmetický efekt může být velmi dobrý a je možné vytvořit i lehce povadlý prs odpovídající zdravé straně, na které pak již není potřeba prs nijak upravovat.

Další možností je modelace prsů tkáňovými expandéry, které tolik neohrožují výživu tkání jako objemné implantáty. Teprve následně, zpravidla po několika měsících, je provedena definitivní rekonstrukce silikonovými implantáty. V této problematice se také využívá přenos vlastní tukové tkáně, tzv. fatgrafting, ale jedná se spíše o doplňkovou metodu.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků