Hlavní obsah

Pobyt v nemocnicích pacientům zpříjemňují dobrovolníci

23. 11. 2010, 13:07
Novinky, das

Nemoc sama o sobě je pro každého člověka velmi stresující záležitostí. Pokud je člověk v domácím prostředí a v okruhu svých nejbližších, pak tuto náročnou životní situaci zvládá lépe, než v nemocničním prostředí, kde na něj působí celá řada dalších negativ. Po vzoru zahraničí tak i u nás vznikají centra nemocničních dobrovolníků, kteří ve svém volném čase navštěvují nemocné a zpříjemňují jim chvíle strávené na nemocničním lůžku.

Nový trend: v nemocnicích se rozmáhají speciální chůvyVideo: Novinky

 
Článek

V mnoha zemích světa je dobrovolnictví běžně uznávanou formou pomoci ve zdravotnictví i sociálních službách a poskytování dobrovolné pomoci je zde otázkou společenské prestiže. U nás jsou tyto aktivity zatím v počátcích.

Dříve lidem v nemocnicích pomáhali nejčastěji studenti, dnes se mezi dobrovolníky objevují i pracující lidé či důchodci.

„Výhodou dobrovolníka v nemocnici je, že se může orientovat na to, co je zdravé, co pacient v nemocnici neztrácí a na to, co má pro pacienta hodnotu,“ říká MUDr. Ivana Kořínková, která stála u zrodu nemocničních dobrovolníků v ČR, respektive FN v Motole.

Pomoc dobrovolníků vítají zejména děti

Čím déle člověk v nemocnici je, tím je to po psychické stránce pro něj složitější. Čas se na lůžku nejen neskutečně vleče, ale také bývá nouze mít si s někým pořádně popovídat a pokud možno o něčem jiném, než jsou jen nemoci a utrpení.

Přijít na jiné myšlenky, než na vše co se týká nemoci, je pak skutečně náročné, zvlášť pokud člověk nemá dostatek svých vlastních zájmů a koníčků, jež by mohl alespoň z části v nemocnici vykonávat.

U malých dětí je situace o to horší, že obvykle bývají odloučeny nejen od svých hraček, ale i známého prostředí a jistoty v podobě domova či kamarádů. U některých vážných onemocnění s nimi nemohou být v nemocnicích ani jejich rodiče, což je pro dětskou psychiku vůbec nejtěžší.

Dobrovolníci u dětských pacientů tak často nahrazují především kamarády, kteří si s nimi nejen hrají, ale také povídají a čtou jejich oblíbené pohádky. Díky nim tak děti snáze zapomínají na bolest a vše, co je v ten daný moment trápí.

Dobrovolníci by měli projít nejprve školením

Přestože dobrovolníkem se může stát každý člověk, je dobré nejprve oslovit sdružení, jež se dobrovolnictvím v nemocnicích zabývají nebo přímo koordinátory dobrovolníků v jednotlivých nemocnicích.

Díky nim je možné získat celou řadu cenných informací, které dobrovolníkům usnadní komunikaci s nemocnými, ale i se zdravotnickým personálem.

Více informací naleznete na: www.lekorice.com/ ; http://dobro-druh.webnode.cz; http://centrum-pomoci.webnode.cz/;  www.hest.cz

Nemocné umí rozesmát zdravotní klauni

Už od roku 1998 existuje v České republice občanské sdružení Zdravotní klaun, které vysílá své veselé kejklíře do nemocnic a domovů pro seniory, kde svými legráckami odreagovávají děti, geriatrické pacienty i seniory od strachu, napětí a od úzkostí spojených s léčbou nebo z neznámého  prostředí. Tak veselou formou pomáhají ke zlepšení jejich celkového psychického a zdravotního stavu. [celá zpráva]

Klauni obvykle způsobí na oddělení haló, při kterém se baví všichni přítomní. Ale i když je pracovní náplní klauna legrace, svou práci berou tito lidé vážně a jsou to opravdu profesionálové, kteří musí projít náročným výběrem. Většinou mají dramatické vzdělání, mnozí z nich jsou ale přirozenými talenty. Komediální nadání je prostě základ, důležitá je ale i schopnost empatie, trpělivosti a vztah k dětem.

Společně s klauny vyrážejí do nemocnic i pracovníci Seznamu.cz, který činnost sdružení podporuje a věnuje nemocnicím i pacientům nejrůznější dárky. Seznam klauniády přinesly opět i oblíbené vyhledávání úsměvů. A úsměv se dá najít všude - pod postýlkou, ve skříních, v kabelkách legračních sestřiček  nebo v kapsách zdravotních klaunů. [celá zpráva]

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků