Hlavní obsah

Nová a efektivnější léčba mnohočetného myelomu uzdraví až 20 % nemocných

21. 2. 2012, 7:49
Právo, Petr Veselý

Kdyby někdo před pár lety řekl, že má léky a metody, které dokážou vyléčit prakticky pětinu pacientů z mnohočetného myelomu, tedy jedné formy rakoviny, byla by to mediální bomba. Dnes to lékaři dokážou, ale vědí to prakticky jen odborníci.

Článek

V médiích přebíjejí nový objev jiné senzace. Dlouhá léta šlo přitom o nevyléčitelnou chorobu. I když se ji díky stále lepším lékům dařilo brzdit nebo zastavit, opět se vracela. Možnost trvalého vyléčení byla minimální. Dnes tu šanci má zhruba 20 % nemocných. Tedy aspoň ve většině průmyslově vyspělých zemích.

V ČR je situace složitější proto, že užívání zmíněného efektivního postupu léčby myelomu, který tvoří jen část zhoubných nádorů, komplikuje řada věcí. Tou nejpodstatnější jsou stávající pravidla hry určující způsoby léčby.

Je určitě výborné, že hemato-onkologové mají v ČR nejmodernější léky (kombinace cytostatik, nové cílené léky: Thalidomid, Velcade nebo Revlimid, imunomodulační preparáty a tak dál). Aby však mohli maximálně využít jejich možností, musí je používat v kombinacích a v léčebných schématech, která přinášejí největší efekty.

Výmluvné zahraniční studie

„O jaké postupy jde, to přesvědčivě dokládají zahraniční zkušenosti a studie zveřejněné na mezinárodních kongresech i v odborném tisku,“ říká MUDr. Jan Straub z kliniky hematologie VFN v Praze. „Abychom je mohli plně využívat, je nutné upravit současnou vyhlášku, která vymezuje způsob této léčby v ČR.“

Vyhláška vznikla před několika roky. Tehdy měla svůj smysl. Dnes brzdí lékaře, aby dosahovali maximálních efektů. Ty můžeme označit za senzační, zejména pro oněch 20 % zmíněných nemocných. Bez ohledu na odborné diskuse, že ani pacienta, u kterého se nemoc neprojeví do konce života, nelze považovat za vyléčeného. Nepatrné zbytky nádorových buněk má prý stále skryté kdesi v těle.

Ruleta peněz

Specialisté se snaží přesvědčit pracovníky Státního zdravotního úřadu o výhodnosti nového typu léčby. Na první pohled je dražší. Trvalé vyléčení zhruba 20 % pacientů by však na druhou stranu znamenalo úsporu nákladů na léčbu opětovného návratu choroby.

Zatím však o konkrétních úsporách neexistují průkazné farmakoekonomické studie. Je proto složité jednoznačně říct, jestli nový typ léčby bude v konečném součtu levnější. Podle propočtů českých specialistů se v dané chvíli zdá být realističtější tvrzení, že nebude dražší nebo nebude nijak výrazně dražší.

Rozhodně však zlepší kvalitu života nemocných a délku jejich života. „Průměrná doba přežití pacientů s mnohočetným myelomem je sedm let,“ říká doktor Straub. „V onkologii se u různých typů nádorů počítá tato doba často jen na týdny a měsíce. V případě mnohočetného myelomu se u většiny pacientů počítá na roky právě díky současné léčbě.“

Hra o čas

Stejně jako v případě jiných nádorů hraje při úspěšném zvládnutí mnohočetného myelomu roli čas. Čím dřív dorazí nemocný k lékařům, tím lepší bývají výsledky. Většina pacientů se však dostane k hemato-onkologům dost pozdě.

„To byl důvod, proč jsme v roce 2007 zahájili Projekt CRAB, který se snažil zvýšit počet pacientů, u nichž lékaři včas zachytili mnohočetný myelom,“ říká MUDr. Jan Straub. „Jeho cílem je vzdělávání lékařů, zejména těch praktických. Po třech letech se nám podařilo zvýšit včasnou diagnózu nemoci o deset procent. Ale také snížit počet závažných a často nevratných poškození míchy i další neurologické následky. Podobné je to s poruchami a selháváním ledvin, což bývá další z vážných důsledků této nemoci.“

Nejčastěji se projevuje čtyřmi příznaky. Z počátečních písmen latinských názvů těchto příznaků je složený název projektu CRAB:
C (hyperCalcemie), tedy vysoká hladina vápníku v krvi;
R (Renal), poškození ledvin;
A (Anémie), pokles červených krvinek, společně s poklesem obranných protilátek, který zhoršuje imunitu a vyvolává častější i závažnější infekce;
B (Bone), bolesti kostí (včetně bolestí zad) nebo samovolné zlomeniny vyvolané negativním vlivem myelomu na jejich strukturu a tedy pevnost.

Pokud se některý z těchto příznaků objeví u pacienta bez jasné příčiny a zároveň s vysokou sedimentací, měl by se jeho lékař zamyslet, případně zkoumat, jestli nejde o tuto nemoc.

Praktický web pacientů

Spoustu užitečných informací o nemoci najdete na internetové adrese: www.mnohocetnymyelom.cz. Jde o webové stránky klubu pacientů s touto formou rakoviny. Jsou tu popsané charakteristické příznaky choroby i její varovné signály. Ale také způsoby jejího vyšetření a léčby. Vedle praktických rad na této adrese naleznete zároveň kontakty na specializovaná léčebná centra z celé ČR.

Reklama

Související témata:

Související články

Výběr článků